Czy znasz swoje prawa w Komunikacji Miejskiej?

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Jesteś pasażerem KMK? Czy znasz swoje prawa? Zachęcamy do zapoznania się z prawami a także obowiązkami, które Państwu przysługują a także, które na Państwu spoczywają.

W broszurze dowiemy się między innymi o:
Informacjach dotyczących taryfy biletowej
Prawach podczas kontroli biletowej i dochodzenia roszczeń
Prawach podczas przejazdu i przewozu bagażu oraz zwierząt
Prawach dotyczących komfortu przejazdu
Prawach dotyczących informacji na temat funkcjonowania Miejskiego Transportu Zbiorowego
A także informacje o danych kontaktowych do organizatora, operatorów czy kontroli biletów.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Deklaracja dostępności