Wszystko o zmianie cen biletów komunikacji miejskiej

W związku z przegłosowaną przez radnych nową taryfę biletową. Przedstawiamy najważniejsze zmiany, które mogą was zainteresować.

Oto one:
 • zmienią się wybrane ceny biletów do kasowania: jednoprzejazdowego dla jednej osoby/50-minutowego,  20-minutowego, 48-godzinnego, 72-godzinnego, 7-dniowego
 • bilet 40-minutowy/jednoprzejazdowy zostanie zastąpiony biletem 50-minutowym/jednoprzejazdowym w cenie 4,60 zł (normalny) i 2,30 zł (ulgowy)
 • bilety: 20-minutowy oraz 50-minutowy/jednoprzejazdowy będą obowiązywały w obydwu strefach biletowych I i II zamiast jak dotychczas w strefie I
 • zlikwidowany zostanie bilet 60-minutowy
 • likwidacji ulegnie również bilet dwuprzejazdowy, do dwukrotnego kasowania
 • zmieni się zakres obowiązywania biletu rodzinnego
 • zlikwidowany zostanie bilet miesięczny sieciowy na okaziciela
 • zmieniona zostanie cena wybranych biletów okresowych
 • wprowadzona będzie jednodniowa Krakowska Karta Turystyczna
 • zmieni się cena nabywania uprawnień do przejazdów środkami komunikacji miejskiej w ramach Krakowskiej Karty Turystycznej: dwudniowej i trzydniowej
 • zmienią się ceny i rodzaje okresowych zintegrowanych biletów na przejazdy łączone komunikacją miejską i kolejami
 • zlikwidowana zostanie zasada „plus-minus jeden przystanek”
 • prowadzący pojazdy komunikacji miejskiej będą sprzedawali wyłącznie bilety 90-minutowe.
Ponadto, wszystkie niewykorzystane bilety do kasowania o nieaktualnej cenie, wycofane z obiegu:
 • będą mogły być wymienione na inne bilety do kasowania, wybrane z aktualnej oferty biletowej, z możliwością dopłaty
 • stracą ważność po trzech miesiącach od dnia wejścia w życie uchwały.

Natomiast wszystkie bilety okresowe nabyte przed terminem wejścia w życie uchwały będą mogły być wykorzystywane do upływu terminu ich ważności, na zasadach dotychczas obowiązujących.

Generalnie, nowe stawki biletów miesięcznych wyniosą:
 • bilet na jedną linię – 69 zł, dla posiadaczy Karty Krakowskiej – 45 zł
 • za bilet na dwie linie po zmianach należałoby zapłacić 89 zł, a z Kartą Krakowską – 58 zł
 • sieciowy – 106 zł, dla mieszkańców z KK – 69 zł
Natomiast bilety czasowe będą kosztować kolejno:
 • 20-minutowy – 3,40 zł
 • 50-minutowy (będący zarazem biletem jednoprzejazdowym) – 4,60 zł
 • 90-minutowy – 6 zł.
Zobacz także:

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Deklaracja dostępności