Map of Tempo 30 zones - ZTP Kraków

×

Map of Tempo 30 zones

Mapa powstała i jest aktualizowana przy współpracy ZTP z Wydziałem Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK.

Obszarowe ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 30 km/h w Krakowie obowiązuje na terenach oznaczonych na mapie kolorem czerwonym i obejmuje ok 467 km ulic, co stanowi ok 31% wszystkich ulic na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Ciemnym odcieniem koloru niebieskiego zaznaczone są strefy zamieszkania z ograniczeniem prędkości do 20 km/h i pierwszeństwem pieszych. Inaczej mówiąc ulice w strefach zamieszkania należy traktować jak chodnik, po którym dopuszczony jest warunkowo ruch samochodów.

Niebieska przerywana linia wyznacza granice dzielnic.


Dane przestrzenne do pobrania w formacie GeoJSON łatwym do automatycznej konwersji do plików w innych formatach.

Aktualizacja 11 maja 2020