Air quality status - ZTP Kraków

  • Air quality status

    Air Quality in Cracow 2023-05-30 07:00:00 : Good. Air Pollution: NO2: Brak pomiaruµg/m³, O3: 15.4µg/m³, PM10: 39µg/m³, SO2: 4.6µg/m³, C6H6: 1.1µg/m³

    data source: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie