Air quality status - ZTP Kraków

  • Air quality status

    Air Quality in Cracow 2024-04-15 07:00:00 : Very good. Air Pollution: NO2: 31.4µg/m³, O3: 46.5µg/m³, PM10: 13µg/m³, SO2: 5.6µg/m³, C6H6: Brak pomiaruµg/m³

    data source: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie