313 / 2022 - ZTP Kraków

 • Funkcjonowanie komunikacji AUTOBUSOWEJ po zakończeniu wakacji szkolnych

  od 27.08.2022
  Linie autobusowe

  Szanowni Pasażerowie,

  Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem wakacji szkolnych, od dnia 27.08.2022 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej:

  • zostaną przywrócone dla większości linii częstotliwości kursowania obowiązujące w roku szkolnym;
  • zostaną wprowadzone stałe zmiany w funkcjonowaniu wybranych linii (szczegółowe informacje poniżej);
  • zostaną wprowadzone czasowe zmiany tras w rejonie ul. Doktora Twardego, związane z przywróceniem komunikacji tramwajowej do przystanku Bratysławska (szczegółowe informacje w odrębnym komunikacie)
  • zostaną wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu linii sezonowych (szczegółowe informacje w odrębnym komunikacie).

  Uwaga! Zmiany tras i rozkładów jazdy linii kursujących w rejonie Krowodrzy Górki nastąpią od dnia 29.08.2022 r. (poniedziałek).

   

  Zmiany związane z zakończeniem wakacji szkolnych:

  • linie 155, 413, 433 i 482 – zostaną przywrócone i będą funkcjonować analogicznie jak przed wakacjami (dla linii 413 nadal będzie obowiązywać zmiana trasy w rejonie ul. Centralnej);
  • linie 132 i 429 – nadal będą zawieszone;
  • linie 105/405, 124/424, 139, 151/451, 156, 194 – będą kursować w dni powszednie z częstotliwością zmniejszoną względem obowiązującej zwykle w roku szkolnym;
  • pozostałe linie będą kursować w dni powszednie z częstotliwością jak w roku szkolnym.

   

  Stałe zmiany w komunikacji autobusowej:

  • linia 123 – będzie kursować po dotychczasowej trasie z częstotliwością co 20 minut w dni powszednie;
  • linia 125 – będzie kursować po nowej stałej trasie: Mały Płaszów P+R – Lipska – Surzyckiego – Rybitwy – Botewa – Półłanki – Nad Drwiną – Domagały – Agatowa – Półłanki – Bieżanowska – Barbary (powrót: Mała Góra) – Ćwiklińskiej – Teligi – Kostaneckiego – Jakubowskiego – Miejskie Centrum Opieki;
   • linia NIE będzie wjeżdżać na pętlę Złocień (będzie obsługiwać przystanki przelotowe Złocień 02 i 03 – jak linia 163);
   • wybrane kursy będą realizowane po trasie wariantowej do pętli Wydział Farmaceutyczny UJ (jak obecnie linia 183) oraz przez przystanek Nad Drwiną;
   • przystanek Domagały 02 będzie obsługiwany tylko przez kursy jadące po trasie wariantowej w kierunku Miejskiego Centrum Opieki lub Wydziału Farmaceutycznego UJ;
   • w rejonie ul. Jakubowskiego będzie obowiązywać czasowa zmiana trasy (analogicznie jak obecnie dla linii 183);
   • linia będzie kursować w dni powszednie z częstotliwością co 20 minut;
  • linia 128 – będzie kursować po nowej stałej trasie (w obu kierunkach): Prądnik Czerwony – … – Saska – Przewóz – Rzebika – Lipska – … – Zajezdnia Płaszów;
   • częstotliwość kursowania w dni powszednie w godzinach szczytu zostanie zwiększona do 15 minut;
  • linia 142 – będzie kursować po nowej stałej trasie: Kombinat – Ujastek – Mrozowa – Blokowa – Darwina – Poległych w Krzesławicach – Architektów – Os. Na Stoku;
   • wybrane kursy około godziny 6:00, 14:00 i 22:00 będą realizowane po trasie wariantowej (z obsługą przystanku Walcownia):
    • w kierunku Os. Na Stoku: Kombinat – Ujastek – Mrozowa – Blokowa – Łowińskiego – Mrozowa – Blokowa – Darwina – … – Os. Na Stoku (przystanek Blokowa 04 będzie obsługiwany tylko jeden raz, przed obsługą rejonu Walcowni);
    • w kierunku Kombinatu: Os. Na Stoku – … – przystanek Lubocza PKP 01Łowińskiego – Mrozowa – przystanek Blokowa 03 – … – Kombinat;
  • linia 148 – zostanie zlikwidowana;
  • linia 163 – będzie kursować po nowej stałej trasie (w obu kierunkach): Nowy Bieżanów Południe – Aleksandry – Ćwiklińskiej – … – Obrońców Krzyża – Łopackiego – Szpital Rydygiera;
   • przystanek Rondo Hipokratesa w kierunku Szpitala Rydygiera będzie funkcjonować tylko na ul. Łopackiego (słupek 06);
   • linia będzie kursować w dni powszednie z częstotliwością co 20 minut;
  • linia 183 – zostanie zlikwidowana;
  • linia 193 – będzie kursować po nowej stałej trasie: Aleja Przyjaźni – Al. Przyjaźni – Al. Róż – … – Powstańców – Strzelców – Prądnik Czerwony;
   • przystanek końcowo-początkowy Aleja Przyjaźni będzie zlokalizowany na pętli (słupek 01);
   • przystanek końcowo-początkowy Prądnik Czerwony będzie zlokalizowany na pętli (słupek 04), dodatkowo w kierunku Prądnika Czerwonego będzie funkcjonować przystanek przelotowy Prądnik Czerwony 01 (na ul. Strzelców);
   • linia będzie kursować w dni powszednie z częstotliwością co 20 minut;
  • linia 425 – zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa, kursująca po następującej trasie: Mały Płaszów P+R – Lipska – Surzyckiego – Rybitwy – Botewa – Półłanki – Agatowa – Złocień;
   • przystanek początkowy Złocień będzie zlokalizowany na pętli (słupek 01), dodatkowo w kierunku Małego Płaszowa będzie obsługiwany przystanek Złocień 03 (na ul. Agatowej);
   • linia będzie kursować w dni powszednie z częstotliwością co 20 minut.
  Zasady zachowania ważności biletów

  Bilety okresowe wykupione na linie zawieszone zachowują ważność na stałych trasach tych linii.

  Bilety okresowe wykupione na linie kursujące po trasach czasowo zmienionych zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych.

  Bilety okresowe wykupione na linie, których stała trasa ulega zmianie, o okresie obowiązywania rozpoczynającym się najpóźniej 26.08.2022 r., zachowują ważność na dotychczasowych trasach tych linii do końca ich ważności, a ponadto:

  Bilety okresowe wykupione na linię 125 zachowują ważność:

  • na trasie linii 9 na odcinku Rondo Hipokratesa – Lipska;
  • na trasie linii 20 na odcinku Rondo Mogilskie – Mały Płaszów P+R;
  • na trasie linii 123 na odcinku Wiślicka – Mały Płaszów P+R;
  • na trasie linii 128 na odcinku Rondo Barei – Surzyckiego;
  • na trasie linii 163 na odcinku Szpital Rydygiera – Złocień;
  • na trasie linii 178 i 578 na odcinku Wiślicka – Kuklińskiego;
  • na trasie linii 501 na odcinku Rondo Hipokratesa – Rondo Mogilskie;
  • na trasie linii 502 na odcinku DH Wanda – Rondo Mogilskie.

  Bilety okresowe wykupione na linię 142 zachowują ważność:

  • na trasie linii 1 na odcinku Rondo Czyżyńskie – Wzgórza Krzesławickie (trasa czasowo zmieniona przez Plac Centralny i Kombinat);
  • na trasie linii 4 na odcinku Czyżyny – Wzgórza Krzesławickie;
  • na trasie linii 122 i 422 na odcinku Aleja Przyjaźni – Wzgórza Krzesławickie;
  • na trasie linii 138 na odcinku Wiadukty / Elektromontaż – Kombinat.

  Bilety okresowe wykupione na linię 148 zachowują ważność:

  • na trasie linii 142 na odcinku Kombinat – Blokowa (trasa podstawowa) / Walcownia (trasa wariantowa), z powrotem na odcinku Lubocza PKP – Kombinat (wszystkie kursy).

  Bilety okresowe wykupione na linię 151/451 zachowują ważność:

  • na całej trasie linii 121.

  Bilety okresowe wykupione na linię 163 zachowują ważność:

  • na trasie linii 125 na odcinku Miejskie Centrum Opieki – Półłanki.

  Bilety okresowe wykupione na linię 193 zachowują ważność:

  • na trasie linii 123 na odcinku Rondo Hipokratesa – Lesisko.
  FacebookTwitterShare