Kup bilet KMK

Gdzie kupić bilety do kasowania

  • w niektórych punktach handlowych (np. w sklepach, w kioskach z prasą),
  • w Punkcie Obsługi Pasażerów KMK (POP) przy ul. Wielopole 1 – od 50 szt.,
  • w stacjonarnych automatach biletowych KKM (w systemie Krakowskiej Karty Miejskiej) lub MKA (w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej),
  • w aplikacjach mobilnych: mPay, iMKA, moBiLET, SkyCash, jakdojade lub zbiletem.pl (bilety wspólne 70-minutowe w aplikacjach: iMKA oraz mPay),
  • w aplikacjach partnerskich: Santander Bank, Millennium Bank, BNP Paribas, PKO BP, Alior Bank, PeoPay (Bank Pekao SA), ING Bank Śląski, Velo Bank S.A., Provema,
  • bilety wspólne 70-minutowe: w automatach biletowych w pociągach KMŁ oraz u obsługi KMŁ (wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia),
  • w automatach biletowych umieszczonych w pojazdach, gotówką bądź kartą płatniczą, zgodnie z formą płatności oznaczoną na piktogramie na drzwiach wejściowych pojazdu (naklejka AUTOMAT BILETOWY z odpowiednim piktogramem):


Ważne informacje dotyczące aplikacji mobilnych
Rejestracja oraz doładowanie konta w systemach aplikacji mobilnych powinny nastąpić przed wejściem do pojazdu. Czas zakupu biletu jest zależny od zasięgu oraz szybkości działania sieci telefonii komórkowej. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie nie odpowiada za wynikające z tego tytułu opóźnienia lub brak możliwości zakupu biletu. Pasażer korzystający z formy zakupu biletu mobilnego jest zobowiązany zakupić taki bilet niezwłocznie po wejściu do pojazdu. Bilet krótkookresowy jest kasowany w momencie zakupu. W celu nabycia biletu do kasowania w aplikacji niezbędne jest podanie numeru taborowego pojazdu, który składa się z 2 liter oraz 3 cyfr i jest widoczny m.in. na naklejce nad każdym kasownikiem w pojeździe. W momencie rozpoczęcia kontroli biletów w danym pojeździe powinna nastąpić blokada sprzedaży biletów mobilnych na kontrolowany pojazd. Próba zakupu biletu krótkookresowego w momencie aktywnej blokady sprzedaży biletów mobilnych na numer boczny innego pojazdu jest równoznaczna z próbą zakupu biletu i jego skasowania po wezwaniu do okazania biletu, w związku z czym taki bilet zostanie uznany za nieważny.


Gdzie kupić Bilety Metropolitalne i Bilety Mieszkańca


Gdzie kupić Bilety Socjalne i Aktywizujące dla osób bezrobotnych