Prawa pasażera

Przewodnik pasażera

Każdemu pasażerowi przysługują prawa oraz spoczywają obowiązki wynikające z szeregu regulacji znajdujących się zarówno w aktach prawnych na szczeblu krajowym jak i lokalnym. Dla wygody naszych pasażerów w poniższej broszurze umieściliśmy wszystkie niezbędne informacje dotyczące między innymi taryfy biletowej, procedury kontroli biletów oraz windykacji, możliwości przewożenia bagażu oraz zwierząt, a także udogodnień związanych z zapewnieniem pasażerom jak największego komfortu przejazdu. Informator stanowi pigułkę zapisów wynikających z dokumentów prawnych, znajdujących się w zakładce Regulacje prawne.

 

Temperatura powietrza w pojazdach KMK

Aktualnie obowiązujące zapisy umów przewozowych z Operatorami określają następujące kryteria dotyczące spełniania wymogów w zakresie temperatury powietrza w przestrzeni pasażerskiej pojazdów KMK:

  • tramwaje:
    • pojazdy starszego typu – wymagana minimalna temperatura w pojeździe musi wynosić co najmniej +5oC,
    • pojazdy nowoczesne – wymagana temperatura w pojeździe musi być zgodna z normą: PN/EN 14750-1 co oznacza, że w okresie zimowym temperatura w przestrzeni pasażerskiej powinna oscylować pomiędzy +18oC a +22oC,
  • autobusy:
    • pojazdy MPK S.A. w Krakowie – wymagana minimalna temperatura w pojeździe musi wynosić co najmniej +5oC,
    • pojazdy Mobilis Sp. z o.o. – wymagana temperatura w pojeździe musi oscylować pomiędzy +8oC a +22oC z zastrzeżeniem, że w przypadku temperatury zewnętrznej poniżej -10oC temperatura wewnątrz pojazdu musi być dodatnia.