od 30.11.2020 | 

1, 49

Korekty rozkładów jazdy

Szanowni Pasażerowie,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 30.11.2020 r. (poniedziałek) zostaną wprowadzone następujące korekty rozkładów jazdy linii tramwajowych w dni powszednie:

  • linia 1 – zmiana następujących godzin odjazdów: ze Wzgórz Krzesławickich z godz. 19:05 na godz. 19:06, z Salwatora z godz. 19:45 na godz. 19:40 oraz z godz. 19:56 na godz. 19:53;
  • linia 49 – zmiana godziny odjazdu z Nowego Bieżanowa P+R z godz. 5:46 na godz. 5:42.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Deklaracja dostępności