Konsultacje społeczne dotyczące Strefy Płatnego Parkowania

Od 16 kwietnia do 7 maja Zarząd Transportu Publicznego prowadzi konsultacje społeczne poświęcone projektowi uchwały zmieniającej reguły funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Krakowie. ZTP zakłada wzrost stawek opłat za postój oraz włączenie do SPP dwóch nowych obszarów miasta.

powered by Typeform

W celu poinformowania mieszkańców o skali proponowanych zmian oraz zebraniu uwag, ZTP zdecydował się na przeprowadzenie konsultacji społecznych:

  • w czwartek, 25 kwietnia w godz. 16-20 odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami w Miejskim Centrum Dialogu na ul. Brackiej 10,
  • pod adresem konsultacje@ztp.krakow.pl zbierane będą uwagi pisemne,
  • na stronie ztp.krakow.pl umieszczona zostanie ankieta zamknięta dotycząca proponowanych zmian.

Spis uwag oraz wyniki ankiety zostaną ogłoszone na stronach ztp.krakow.pl oraz krakow.pl.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616-8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Deklaracja dostępności