Najważniejsze informacje i odpowiedzi na pytania o zmianach taryfy biletowej od 1 maja 2019

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
 1. Niewykorzystane bilety do kasowania o nieaktualnej cenie, wycofane z obiegu można wymieniać (z opcją dopłaty) na inne bilety do kasowania, wybrane z aktualnej oferty biletowej przez 3 miesiące od dnia 1 maja 2019r. Po tym okresie nieaktualne bilety do kasowania tracą ważność.
 2. Bilety do kasowania, które będą wymieniane na nowe nie muszą być tego samego rodzaju. Powinna zgadzać się wartość cen starych oraz nowych biletów (z ewentualną dopłatą).
 3. Bilety do kasowania, których zmienia się tylko szata graficzna, a cena i zakres obowiązywania (strefy) nie zmieniają się, uznajemy za ważne do wykorzystania.
 4. Bilety do kasowania czasowe skasowane przed terminem 1 maja 2019 r. obowiązują do końca ich ważności.
 5. Od dnia 1 maja 2019 r. nie obowiązuje zasada +/- 1 przystanek – bilety okresowe na 1 linię lub na 2 linie komunikacyjne uprawniają jedynie do przejazdów po trasie tej/tych linii pojazdami każdej innej linii dziennej i nocnej, których trasa jest wspólna na długości co najmniej jednego odcinka międzyprzystankowego oraz przebiega w tym samym kierunku.
 6. Bilety okresowe zakupione przed 1 maja 2019 r. mogą być wykorzystywane do upływu terminu ich ważności.
 7. Pasażerowie posiadający skasowany jednokrotnie bilet dwuprzejazdowy dwukrotnego kasowania, będą mogli drugi raz skasować ten bilet również po zmianie taryfy biletowej.  
Najczęściej kupowane bilety w nowych cenach
 • sieciowy – 69 zł dla posiadaczy Karty Krakowskiej, dla pozostałych – 106 zł,
 • bilet na jedną linię – 45 zł z Kartą Krakowską – 69 zł
 • bilet na dwie linie – 58 z Kartą Krakowską – 89 zł
Lista zmian w nowej taryfie
 • zmienią się wybrane ceny biletów do kasowania: jednoprzejazdowego dla jednej osoby/50-minutowego,  20-minutowego, 48-godzinnego, 72-godzinnego, 7-dniowego
 • bilet 40-minutowy/jednoprzejazdowy zostanie zastąpiony biletem 50-minutowym/jednoprzejazdowym w cenie 4,60 zł (normalny) i 2,30 zł (ulgowy)
 • bilety: 20-minutowy oraz 50-minutowy/jednoprzejazdowy będą obowiązywały w obydwu strefach biletowych I i II zamiast jak dotychczas w strefie I
 • zlikwidowany zostanie bilet 60-minutowy
 • likwidacji ulegnie również bilet dwuprzejazdowy, do dwukrotnego kasowania
 • doprecyzowano zasady obowiązywania biletu rodzinnego
 • zlikwidowany zostanie bilet miesięczny sieciowy na okaziciela
 • zmieniona zostanie cena wybranych biletów okresowych
 • wprowadzona będzie jednodniowa Krakowska Karta Turystyczna
 • zmieni się cena nabywania uprawnień do przejazdów środkami komunikacji miejskiej w ramach Krakowskiej Karty Turystycznej: dwudniowej i trzydniowej
 • zmienią się ceny i rodzaje okresowych zintegrowanych biletów na przejazdy łączone komunikacją miejską i kolejami
 • zlikwidowana zostanie zasada „plus-minus jeden przystanek”
 • prowadzący pojazdy komunikacji miejskiej będą sprzedawali wyłącznie bilety 90-minutowe.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616-8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Deklaracja dostępności