Od 4 kwietnia nie musisz zapisywać biletu w automacie KMK!

ZTP

Bilety okresowe nabywane za pośrednictwem stron internetowych: https://m.kkm.krakow.pl/auth/login oraz https://ebilet.kkm.krakow.pl/ebilet/Logowanie nie wymagają przeprowadzenia operacji zapisu biletu na karcie w dowolnym automacie KKM. Wynika to z pomyślnego wdrożenia rozwiązania pozwalającego na przypisanie i odczyt biletu okresowego po numerze id karty. Nie zmienia to faktu, iż w przypadku kontroli biletowej Pasażer zobowiązany jest do okazania nośnika – elektronicznej karty, do której w momencie zakupu został przypisany bilet okresowy.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Deklaracja dostępności