Ograniczenia w funkcjonowaniu Punktów Sprzedaży Biletów

W związku z drastycznym wzrostem liczby zarażeń SARS-CoV-2 oraz nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd, od najbliższego poniedziałku 29 marca będzie otwarty tylko jeden Punkt Sprzedaży Biletów – przy ul. Podwale 3/5. Jednocześnie godziny otwarcia tego punktu zostaną wydłużone – punkt będzie czynny od 7.00 do 20.00. Wszystkie pozostałe PSB zostaną zamknięte do odwołania.

Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo pasażerów dlatego zależy nam na ograniczeniu bezpośrednich wizyt i kontaktów w Punktach Sprzedaży Biletów. Zachęcamy wszystkich pasażerów do korzystania z możliwości zakupu biletów przez Internet, aplikacje mobilne lub automaty biletowe.

Apelujemy, aby z otwartego PSB przy ul. Podwale 3/5 korzystały wyłącznie te osoby, których sprawy nie mogą być obecnie zrealizowane przez Internet (dotyczy m.in. osób wnioskujących o wydanie lub przedłużenie uprawnień Karty Krakowskiej z tytułu płacenia podatków w Krakowie oraz osób kupujących bilety specjalne).

PSB przy ul. Podwale 3/5 będzie działał zgodnie z obowiązującymi restrykcyjnymi zasadami sanitarnymi:

 • w punkcie będą otwarte trzy stanowiska
 • w środku będą mogły przebywać jednocześnie maksymalnie trzy osoby
 • obsługiwane będą wyłącznie osoby z prawidłowo założoną maseczką (zakryte usta i nos)
 • po wejściu do punktu należy zdezynfekować ręce
 • osoby oczekujące przed punktem mają obowiązek zachować odpowiedni dystans
 • w czasie godzin otwarcia punktu są przewidziane przerwy konieczne do dezynfekcji pomieszczenia

W sprawach związanymi z biletami prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 • Infolinia MPK SA w Krakowie – 12 19 150
 • Infolinia Karty Krakowskiej – 12 254 14 00 – czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00
 • Reklamacje – reklamacje@kkm.krakow.pl

W związku z ograniczeniem w funkcjonowaniu PSB informujemy, że:  

 •  zwroty biletów okresowych zapisanych na nośnikach mobilnych można wykonać samodzielnie – aplikacje są wyposażone w taką funkcjonalność (w przypadku posiadania pytań o mKKM prosimy o kontakt z infolinią – 12 19 150, w przypadku pytań o mKK prosimy o kontakt z infolinią – 12 254 14 00). 
 • osoby posiadające bilety okresowe zapisane na nośniku plastikowym będą mogły również zwrócić bilet wysyłając kartę plastikową drogą pocztową (rekomendujemy list polecony) na adres:MPK SA w Krakowie, ul. J. Brożka, 30-347 Kraków

Ważne, aby pamiętać o jednoczesnym wysłaniu informacji o numerze rachunku bankowego, na który mają zostać przelane pieniądze  

 • w przypadku wysłania do MPK SA karty plastikowej klient może złożyć również pisemną dyspozycję o odesłaniu karty plastikowej z anulowanym biletem wraz z podaniem adresu korespondencyjnego. W takim przypadku karta zostanie wysłana drogą pocztową, listem poleconym na wskazany adres. W razie braku takiej dyspozycji karta będzie do odbioru osobistego w Punkcie Sprzedaży Biletów, przy ul Podwale 3/5 
 • Zwrot pieniędzy za niewykorzystany bilet okresowy nastąpi za okres od daty stempla pocztowego do dnia upływu ważności biletu. Należy pamiętać, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa zwrotu biletu można dokonać na minimum 16 dni przed upływem jego ważności.  
 • zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa nie ma możliwości: zawieszenia, zamrożenia i zmiany daty ważności zakupionego już biletu okresowego 
 • osoby składające wnioski o wydanie uprawnień Karty Krakowskiej zachęcamy do zrobienia tego przez Internet – na stronie www.kk.krakow.pl i wybór nośnika mobilnego.  
 • osoby, które potrzebują uzyskać fakturę za zakupiony bilet mogą to zrobić przez Internet – wystarczy wysłać taki wniosek na adres fakturyPSB@mpk.krakow.pl  
 •  Przypominamy, że na wymianę biletów papierowych z nieaktualnej taryfy na nowe bilety jest jeszcze bardzo dużo czasu – można to zrobić do końca lipca 2021 roku.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Deklaracja dostępności