P+R Mydlniki Wapiennik

Informacje ogólne

Parking P+R Mydlniki Wapiennik oddano do użytku w 2021 r., a od dnia 4 sierpnia 2022 r. zarządza nim Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Funkcjonuje jako parking tytularny. Znajduje się przy ul. Brzezińskiego w pobliżu przystanku kolejowego Kraków Mydlniki Wapiennik w obrębie węzła przesiadkowego w Mydlnikach. Parking czynny jest codziennie od godziny 4.00 do godziny 0.00 dnia następnego.

 • Powierzchnia miejsc postojowych: 1 112,5 m²
 • Rodzaj nawierzchni: kostka betonowa
 • Dopuszczalne obciążenie nawierzchni ruchem: 3,5 T


Oferta parkingu

 • 85 miejsc postojowych dla pojazdów do 3,5 T, w tym:
  • 6 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,
  • 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych,
 • zadaszone stojaki na 24 rowery,
 • monitoring,
 • automat MKA,
 • postój TAXI,
 • pomoc obsługi parkingu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu
  (telefon kontaktowy 12 616 86 87 lub 501 678 116).

Projekt współfinansowany ze środków UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

 • Całkowita wartość projektu: 11 618 975,92 zł
 • Wartość dofinansowania: 5 944 041,25 zł