Parkingi P+R

Zgodnie z przyjętą polityka parkingową w Krakowie funkcjonują uzupełniające się systemy dwóch rodzajów parkingów. Pierwszy rodzaj to parkingi kubaturowe, znajdujące się w Śródmieściu Krakowa, które działają na zasadach komercyjnych. Drugi to system Parkuj i Jedź oznaczany symbolem P+R, który jest ściśle powiązany z komunikacją miejską, a parkingi są lokalizowane w rejonach pętli tramwajowych i ważniejszych punktów przesiadkowych.

Istotą funkcjonowania systemu „Parkuj i jedź” jest przejęcie przez transport publiczny większości podróży wykonywanych samochodami osobowymi z obszarów zewnętrznych do Krakowa, a w szczególności do centrum miasta. Atrakcyjna oferta, sprawna komunikacja publiczna oraz możliwość kontynuowania podróży na podstawie biletu parkingowego ma stanowić zarówno zachętę do korzystania z nich jak i rekompensatę za ograniczoną dostępność wjazdu samochodem do centrum miasta. Lokalizowanie parkingów w systemie P+R bezpośrednio przy przystankach początkowych (pętlach tramwajowych) ma dodatkowo uatrakcyjnić ofertę, stanowiąc alternatywę na podróżowanie po mieście.

Obecnie w Krakowie działa pięć parkingów w systemie Parkuj i Jedź, którymi zarządza Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Są to:

W ramach parkingów typu P+R mogą funkcjonować parkingi w systemie otwartym i zamkniętym. Na parkingach w tak zwanym systemie otwartym kontrola biletowa przeprowadzana jest manualnie, jak np. na parkingu P+R Mydlniki Wapiennik. Pozostałe parkingi funkcjonują jednak w systemie zamkniętym. Są one wyposażone w urządzenia Systemu Kontroli Biletów i współdziałający z nim System Pobierania Opłat (szlabany wjazdowe i wyjazdowe). Wjazd na te parkingi odbywa się poprzez przyłożenie ważnej karty do czytnika, gdzie system zapisuje numer rejestracyjny pojazdu. Przy wyjeździe z parkingu system weryfikuje wyjeżdżający pojazd porównując uprzednio zapisane dane na wjeździe. Jeżeli są zgodne bramka zostaje otwarta automatycznie bez konieczności przykładania karty do czytnika. Pozostali Użytkownicy wjeżdżający samochodem na parking są zobowiązani pobrać bilet parkingowy zgodny z cennikiem opłat za korzystanie z parkingów. Użytkownik ma możliwość wyboru biletu jednoosobowego, wieloosobowego lub specjalnego. Na każdym parkingu dostępna jest inna pula biletów P+R, dlatego należy zwrócić uwagę na cennik i uprawnienia wynikające z zakupu jednego z wybranych biletów, które opisuje załącznik do regulaminu korzystania z parkingów w systemie Parkuj i Jedź (P+R) w Krakowie. Bilet jest ważny od momentu jego wykupienia do godziny 2.30 dnia następnego tj. do zamknięcia parkingu. Opłaty można wnosić w kasie parkingowej przy pomocy kart płatniczych lub zbliżeniowo w terminalu wyjazdowym. Użytkownik parkingu, który wjedzie na parking i przed upływem 10 minut od wjazdu go opuści jest zwolniony z opłaty za korzystanie z parkingu. Kasa parkingowa obsługuje tylko płatności bezgotówkowe.