P+R Bieżanów

Parking P+R Bieżanów oddano do użytku w 2017 r. Od 2018 r. działa w systemie zamkniętym. Zlokalizowany jest przy pętli tramwajowej Nowy Bieżanów P+R . Wjazd na parking usytuowany jest od ul. Barbary. Parking czynny jest codziennie od godziny 4.30 do godziny 2.30 dnia następnego.

 • Powierzchnia miejsc postojowych: 1 481,00 m²
 • Rodzaj nawierzchni: kostka betonowa
 • Dopuszczalne obciążenie nawierzchni ruchem: 3,5 T

Parking zapewnia:

 • 110 odkrytych i ogólnodostępnych miejsc postojowych dla pojazdów do 3,5 T w tym 5 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych i 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych (bezpłatne ładowanie w ramach zakupionego biletu),
 • zadaszone stojaki na 20 rowerów,
 • monitoring,
 • pomoc obsługi parkingu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (telefon kontaktowy 12 616 86 87 lub 501 678 116).

Bezpłatnie z Parkingu mogą korzystać posiadacze aktywnych kart z zapisanym ważnym biletem komunikacji miejskiej, takich jak:

 • KKM – Krakowska Karta Miejska,
 • MKA – Małopolska Karta Aglomeracyjna,
 • KK – Karta Krakowska,
 • ELS – Elektroniczna Legitymacja Studencka,
 • ELD – Elektroniczna Legitymacja Doktorancka,
 • Elektroniczna karta w ramach programów:
  • Krakowska Karta Rodzinna 3+,
  • Kraków dla Rodziny N.

Uwaga! Na parking P+R Bieżanów istnieje możliwość wjazdu na bilet zapisany za pomocą aplikacji mobilnej np. w smartfonie czy na tablecie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

 • Całkowita wartość projektu: 4 622 092,46 zł
 • Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 3 508 911,02 zł
 • Wartość dofinansowania: 2 418 341,47 zł