Prace serwisowe na parkingu Mały Płaszów P+R

Zarząd Transportu Publicznego informuje, że w czwartek (22.04.br.) na parkingu Mały Płaszów P+R odbędą się prace serwisowe wiążące się z koniecznością wyłączenia systemu. W związku z tym od godziny 8.00 zostaną podniesione szlabany, kierowcy w dalszym ciągu będą mieli możliwość zaparkowania pojazdu.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Deklaracja dostępności