Mapa obszarów objętych limitem prędkości 30 km/h – tzw. stref Tempo 30 - ZTP Kraków

×

Mapa obszarów objętych limitem prędkości 30 km/h – tzw. stref Tempo 30

Mapa powstała i jest aktualizowana przy współpracy ZTP z Wydziałem Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK.

Obszarowe ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 30 km/h w Krakowie obowiązuje na terenach oznaczonych na mapie kolorem czerwonym.

Ciemnym odcieniem koloru niebieskiego zaznaczone są strefy zamieszkania z ograniczeniem prędkości do 20 km/h i pierwszeństwem pieszych. Inaczej mówiąc ulice w strefach zamieszkania należy traktować jak chodnik, po którym dopuszczony jest warunkowo ruch samochodów.

Niebieska przerywana linia wyznacza granice dzielnic.

Żółtym kolorem zaznaczone są obszary dla których zatwierdzone zostały projekty organizacji ruchu, na podstawie których zostanie wdrożona strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h. Data wprowadzenia stref w terenie nie jest znana.