Idea SCT

Strefa Czystego Transportu (SCT) to dobrze znane na świecie, ale nowe w Polsce, narzędzie wspomagające działania na rzecz poprawy jakości powietrza i życia. W związku z Wojewódzkim Programem Ochrony Powietrza dla Małopolski w przyszłości taka strefa zostanie wprowadzona również  w Krakowie. Strefy Czystego Transportu nie wprowadzają zakazu wjazdu dla samochodów, tak jak Strefa Ograniczonego Ruchu, a jedynie określają jaką ilość zanieczyszczeń pojazdy mogą emitować. Oznacza to zazwyczaj, że do strefy nie można wjechać kilkunastoletnim samochodem z silnikiem Diesla. Program Ochrony Powietrza wskazuje minimalny obszar na jakim należy wprowadzić w Krakowie Strefę Czystego Transportu. Jest to obszar ograniczony tzw. drugą obwodnicą. Program sugeruje również jakie normy pojazdów powinny zostać przyjęte w zasadach obowiązywania SCT.

Obecnie przygotowywane są scenariusze proponujące różne warianty rozwiązań, które pozwolą nam zdecydować, które pojazdy, z jakimi normami Euro, będą mogły wjeżdżać do Strefy Czystego Transportu i na jakich zasadach. Dopiero po ich opracowaniu zostaną one poddane szerokim konsultacjom społecznym z mieszkańcami, a wyniki konsultacji pokażą nam, który wariant wprowadzenia SCT jest najbardziej akceptowalny przez krakowian oraz w jakim czasie i na jakich zasadach SCT będzie mogła być wprowadzana. Strefa będzie wprowadzana etapowo z zachowaniem okresu przejściowego tak, aby mieszkańcy mogli się na tę zmianę przygotować.