Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu Strefy Czystego Transportu (SCT) zakończone

Kraków został zobligowany do przyjęcia w 2022 r. uchwały o Strefie Czystego Transportu. Celem działań jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu. Projekt SCT wymagał szerokich konsultacji społecznych. Prowadzone one były w terminie 17 marca – 13 maja 2022 r. Podczas konsultacji zbierano uwagi od mieszkańców i przedsiębiorców, aby przedstawić radnym rekomendacje do uchwały.

Przygotowania do utworzenia SCT rozpoczęto w związku z przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programem Ochrony Powietrza (POP), który zobowiązuje Kraków do przyjęcia uchwały wprowadzającej Strefę Czystego Powietrza do końca 2022 r. Przyjęcie uchwały nie jest jednoznaczne z natychmiastowym wejściem w życie obowiązywania wszystkich zasad SCT. Uchwała określi dopiero daty wprowadzania wymagań dla samochodów. Zasady, które będą obowiązywały w Strefie będą oparte o normy Euro i będą określać dopuszczalną ilość emitowanych zanieczyszczeń z silników samochodów.


Rekomendacje wraz z mieszkańcami

Podczas konsultacji społecznych wspólnie z mieszkańcami i przedsiębiorcami opracowywano konkretne rozwiązania i zasady dotyczące Strefy Czystego Transportu. Konsultacje miały doprowadzić do opracowania kompletnego harmonogramu wprowadzania kolejnych wymagań dla samochodów do roku 2030 oraz do określenia daty, od której zaczną obowiązywać pierwsze wymagania. Planowanie harmonogramu z tak dużym wyprzedzeniem ma na celu odpowiedzialne potraktowanie mieszkańców i przedsiębiorców. Nie chcemy, aby wymagania dla samochodów wprowadzane były bez możliwości przygotowania się do nich. Nikt nie może poczuć się zaskakiwany takimi rozwiązaniami.


Harmonogram konsultacji

Konsultacje społeczne prowadzone były zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Formularz konsultacyjny: 
  • internetowy formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag i wniosków (17 marca–25 marca);
  • formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag i wniosków do pobrania (17 marca–15 kwietnia).
 2. Spotkania informacyjno-warsztatowe z mieszkańcami:
  • 17–25 marca – rekrutacja na spotkania warsztatowe;
  • 31 marca, godz. 18.00–20.00 – spotkanie informacyjne w formule online, transmitowane w mediach społecznościowych;
  • 5, 6, 7, 12, 13, 21 kwietnia, godz. 18.00–20.00 – warsztaty z wybranymi losowo mieszkańcami, którzy zgłosili chęć udziału podczas rekrutacji.
 3. Spotkania informacyjno-warsztatowe  z przedsiębiorcami: 26, 27, 28 kwietnia, godz. 18.00–20.00 – rejestracja na spotkania dla przedsiębiorców (do 21 kwietnia).
 4. Dyżury telefoniczne:
  • 9 maja godz. 17.00–19.00;
  • 10 maja godz. 10.00–12.00;
  • 11 maja godz. 17.00–19.00;
  • 12 maja godz. 10.00–12.00;
  • 13 maja  godz. 14.00–16.00.

Projekt uchwały o Strefie Czystego Transportu jest obecnie dopracowywany, a następnie zostanie skierowany do Rady Miasta Krakowa.

 

Spotkanie informacyjne w formule online o Strefie Czystego Transport

 

Podsumowanie warsztatów z mieszkańcami Strefy Czystego Transportu

 

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Strefy Czystego Transportu w Krakowie dostępny jest tutaj.