Konsultacje społeczne zakresu SCT

Konsultacje społeczne zakresu Strefy Czystego Transportu (SCT) zakończone

Podczas konsultacji społecznych wspólnie z mieszkańcami i przedsiębiorcami opracowywano konkretne rozwiązania i zasady dotyczące Strefy Czystego Transportu. Konsultacje miały doprowadzić do opracowania kompletnego harmonogramu wprowadzania kolejnych wymagań dla samochodów oraz do określenia daty, od której zaczną obowiązywać pierwsze wymagania. Planowanie harmonogramu z tak dużym wyprzedzeniem miało na celu odpowiedzialne potraktowanie mieszkańców i przedsiębiorców. Nie chcemy, aby wymagania dla samochodów wprowadzane były bez możliwości przygotowania się do nich. Nikt nie może poczuć się zaskakiwany takimi rozwiązaniami.

Harmonogram konsultacji

Konsultacje społeczne prowadzone były zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Formularz konsultacyjny: 
  • internetowy formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag i wniosków (17 marca–25 marca);
  • formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag i wniosków do pobrania (17 marca–15 kwietnia).
 2. Spotkania informacyjno-warsztatowe z mieszkańcami:
  • 17–25 marca – rekrutacja na spotkania warsztatowe;
  • 31 marca, godz. 18.00–20.00 – spotkanie informacyjne w formule online, transmitowane w mediach społecznościowych;
  • 5, 6, 7, 12, 13, 21 kwietnia, godz. 18.00–20.00 – warsztaty z wybranymi losowo mieszkańcami, którzy zgłosili chęć udziału podczas rekrutacji.
 3. Spotkania informacyjno-warsztatowe z przedsiębiorcami: 26, 27, 28 kwietnia, godz. 18.00–20.00 – rejestracja na spotkania dla przedsiębiorców (do 21 kwietnia).
 4. Dyżury telefoniczne:
  • 9 maja godz. 17.00–19.00;
  • 10 maja godz. 10.00–12.00;
  • 11 maja godz. 17.00–19.00;
  • 12 maja godz. 10.00–12.00;
  • 13 maja  godz. 14.00–16.00.

 

Konsultowana propozycja – co konsultowaliśmy:

 1. Wymagania, jakie będą musiały spełniać samochody, żeby móc wjechać do Strefy.
 2. Datę od kiedy zaczną obowiązywać te wymagania, a także tempo, w jakim będą podnoszone. W czasie konsultacji chcieliśmy wypracować kompletny harmonogram tak, aby wszyscy mogli wiedzieć od samego początku i z dużym wyprzedzeniem, jakie wymagania będą stawiane samochodom w kolejnych latach. Takich zmian nie można wprowadzać z zaskoczenia.
 3. Zasady przejściowe dla mieszkańców SCT i przedsiębiorców wykorzystujących samochód do pracy na jej terenie.

 

Konsultowany obszar SCT

Proponowany obszar SCT w pierwszym etapie:

Proponowany obszar SCT w docelowym zakresie:

Konsultowany harmonogram wprowadzania SCT

 

Konsultowana propozycja wsparcia dla mieszkańców i przedsiębiorców strefy SCT

Pod warunkiem wyrejestrowania pojazdu z Krakowa przed 1 stycznia 2024 r. proponowano następujące propozycje wsparcia:

 • bezpłatny bilet KMK na strefy 1–3 na 24 miesiące;
 • dopłata do roweru elektrycznego lub roweru cargo w wysokości 2500 zł;
 • bezpłatny abonament na wynajem długoterminowy roweru elektrycznego na okres 24 miesięcy;
 • rozpoczniemy negocjacje z instytucjami rządowymi, w celu przygotowania pakietu wsparcia dla przedsiębiorców opierających swą działalność na transporcie.

 

Spotkanie informacyjne w formule online o Strefie Czystego Transport

Posumowanie warsztatów z mieszkańcami Strefy Czystego Transportu

 

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Strefy Czystego Transportu w Krakowie dostępny jest tutaj.
W wyniku analizy uwag i postulatów zgłaszanych przez uczestników konsultacji społecznych sformułowano następujące, najważniejsze wnioski dotyczące funkcjonowania SCT:

 1. Większość osób nie neguje potrzeby wdrożenia SCT.
 2. SCT powinna być wprowadzona w oparciu o łagodne etapowanie ograniczeń, pozwalające mieszkańcom strefy oraz osobom wjeżdżającym do niej na dostosowanie się do nowych regulacji.
 3. SCT powinna spełniać swoją główną funkcję w zakresie poprawy jakości powietrza, przy jednoczesnym uwzględnieniu niezbędnych wyłączeń obejmujących indywidualne i uzasadnione potrzeby mieszkańców.
 4. SCT musi być skutecznie egzekwowana.

Wnioski te posłużyły do opracowania projektu uchwały o SCT.