Korzyści z SCT

Korzyści dla zdrowia i klimatu

W ponad 350 miastach w Europie, na co dzień funkcjonują Strefy Czystego Transportu, co przełożyło się na realną poprawę jakości powietrza. Po wprowadzeniu strefy niskiej emisji w Londynie, zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu, który jest jedną z przyczyn powstawania dziury ozonowej i smogu, spadło o 40%. W Berlinie podobne pomiary wykazały spadek zanieczyszczeń o 25% dla dwutlenku azotu i 60% dla pyłów, które szkodzą zdrowiu ludzi. Według szacunków zanieczyszczenie powietrza odpowiada za:

  • 43% zgonów z powodu chorób układu oddechowego,
  • 29% zgonów z powodu raka płuc,
  • 25% zgonów z powodu chorób układu krążenia,
  • 24% zgonów z powodu udarów mózgu.


Korzyści dla nas wszystkich, dla Krakowa, dla poprawy jakości powietrza i życia

Program Ochrony Powietrza wskazuje minimalny obszar na jakim należy wprowadzić w Krakowie Strefę Czystego Transportu. Jest to obszar ograniczony tzw. drugą obwodnicą. Program sugeruje również jakie normy pojazdów powinny zostać przyjęte w zasadach obowiązywania SCT. Obecnie przygotowujemy scenariusze, które pozwolą nam zdecydować, które pojazdy, z jakimi normami euro, będą mogły wjeżdżać do Strefy Czystego Transportu i na jakich zasadach. Przygotowane projekty zostaną poddane opinii społecznej, a wyniki konsultacji pokażą nam, który wariant wprowadzenia SCT jest najbardziej akceptowalny przez krakowian. Dzięki konsultacjom  mieszkańcy Krakowa będą mogli wpłynąć na końcowe zapisy dotyczące Strefy. Dzięki temu, przy wspólnie określonym celu, będziemy wiedzieć jakie efekty i w jakim okresie czasu jesteśmy w stanie osiągnąć.


Korzyści dla mieszkańców i przedsiębiorców

Wszystkie zasady wjazdu do Strefy Czystego Transportu zostaną wypracowane wspólnie z  mieszkańcami podczas konsultacji społecznych.