Regulacje prawne


Ustawy


Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych


Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustawPrawo lokalne


Uchwała Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiegoInne dokumenty


Raport z badania emisji spalin z pojazdów silnikowych w Krakowie metodą teledetekcji (wrzesień 2020 r.)