Regulacje prawne


Ustawy


Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych


Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw


 

Rozporządzenia


Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportuPrawo lokalne


Uchwała nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego


Uchwała nr C/2707/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu w KrakowieInne dokumenty


Raport z badania emisji spalin z pojazdów silnikowych w Krakowie metodą teledetekcji (wrzesień 2020 r.)