Stan jakości powietrza - ZTP Kraków

  • Stan jakości powietrza

    Stan jakości powietrza w Krakowe na 2023-05-30 09:00:00 : Dobry. Zanieczyszczenia: NO2: Brak pomiaruµg/m³, O3: 52.2µg/m³, PM10: 41µg/m³, SO2: 5.2µg/m³, C6H6: 0.6µg/m³

    źródło danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie