NOWY SYSTEM
INFORMACJI MIEJSKIEJ


NOWY SYSTEM
INFORMACJI MIEJSKIEJ


System Informacji Miejskiej

Celem Systemu Informacji Miejskiej (SIM) jest uporządkowanie oznakowania miejskiego w ramach jednolitych zasad graficznych i wzorniczych. Zintegrowany system ma istotne znaczenie w zakresie odnajdywania drogi, przekazywania informacji o mieście, podnoszenia bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększania płynności ruchu samochodowego. Równie ważne jest budowanie identyfikacji przestrzeni miejskiej oraz przywołanie lokalnej tradycji. SIM obejmuje m.in. oznakowanie punktów adresowych, nazw ulic, placów, mostów, tablice kierunkowe, a także szereg elementów oznakowania turystycznego.

Projekt Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa wybrano w zorganizowanym w 2017 roku przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK konkursie, który miał charakter otwarty i dwuetapowy. Do pierwszego etapu zgłosiło się 34 wykonawców. Wybranych zostało pięciu finalistów, którzy w drugim etapie opracowali koncepcję SIM dla Krakowa. Sąd konkursowy wybrał zwycięzcę konkursu, którym został zespół autorów z Towarzystwa Projektowego i Para Buch. Zwycięska koncepcja stanowiła podstawę do wypracowania wzorcowego rozwiązania w skali całego miasta. W grudniu 2017 roku została zawarta umowa z Towarzystwem Projektowym na wykonanie pełnego projektu SIM. W propozycji projektowej uwzględniono zarówno wymagania ruchu pieszego i kołowego, jak również potrzeby turystyki masowej. W listopadzie kolejnego roku oddana została przez wykonawców dokumentacja wizualna i techniczna projektu oraz zaprezentowane zostały modele imitacyjno-funkcjonalne wykonane według projektu. W 2019 roku zadanie wdrażania SIM zostało przekazane do ZTP, który zawarł umowę z Towarzystwem Projektowym na uszczegółowienie koncepcji – prace zostały ukończone w marcu 2020 roku. 

Opracowany SIM jest złożonym przedsięwzięciem o charakterze interdyscyplinarnym obejmującym wiele obszarów i służb miejskich. Finalna wersja księgi (manuala) SIM zawiera katalog przeszło dwudziestu nośników, w skład których wchodzą: tablice ulicowe, adresowe, zarządców budynków, moduły informacyjne elewacyjne i pulpitowe o patronach ulic i obiektach historycznych, tablice toalet miejskich, informacja kierunkowa dla pieszych w formie tablic i totemów, punkty informacyjne z mapą najbliższego otoczenia, opisem historii danego miejsca czy trasy turystycznej, mapy wielkoformatowe, mapy osiedlowe, tablice stanowisk Kiss and Ride i Bike and Ride, totemy Park and Ride, Kiss and Ride BUS, totemy przystankowe tramwaju wodnego, tablice informacji drogowej: kierunkowe oraz wjazdowe do dzielnic, a także tablice wjazdowe do miasta. 

Większość z zawartych w projekcie SIM nośników została przetestowana podczas serii pilotażowej. Celem pilotażu jest sprawdzenie i prezentacja gotowych nośników SIM mieszkańcom miasta i turystom oraz zebranie niezbędnego doświadczenia do dalszego wdrażania Systemu. Pilotaż zrealizowano na przełomie 2020 i 2021 roku w okolicach Wawelu i DH Jubilat, tj. na ul. Powiśle, pl. Kossaka, fragmencie ul. Zwierzynieckiej, Podzamcze i al. Krasińskiego. Na obszarze pilotażowym pojawiło się łącznie 96 nośników, w tym podświetlana mapa wielkoformatowa, podświetlany punkt informacyjny o pl. Na Groblach oraz szereg tablic z nazwami ulic, tablic adresowych, zarządców budynków oraz tablic informacji pieszej i drogowej.

Kolejnym etapem były konsultacje społeczne, które odbyły się w dniach od 19 lutego do 12 marca 2021 r., a w ramach nich zorganizowano dyżury telefoniczne, spotkanie z mieszkańcami i projektantami SIM oraz umożliwiono zgłoszenie uwag poprzez formularz konsultacyjny. Kolejnym etapem jest przygotowanie raportu z konsultacji i popilotażowa aktualizacja projektu. Póki co zapraszamy mieszkańców do odwiedzenia obszaru pilotażowego, a także do zapoznania się z poniższymi materiałami informacyjnymi i projektowymi:

Folder informacyjny o pilotażu Systemu Informacji Miejskiej – pdf 10MB

Manual (księga) Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa – autorzy: Towarzystwo Projektowe i Para Buch – pdf 924MB

Opis Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa – autorzy: Towarzystwo Projektowe i Para Buch (wersja skrócona bez dokumentacji technicznej) – pdf 1,7MB

Więcej informacji na temat wdrażania i idei Systemu Informacji Miejskiej znaleźć można tutaj.

ZNAJDŹ NAS

      


| ZTP w Krakowie

KONTAKT

ul. Wielopole 1
31-072 Kraków

tel. 126168602

sekretariat@ztp.krakow.pl

czynne od 8:30 do 14:30
obecnie nieczynne dla petentów

ZNAJDŹ NAS

      


| ZTP w Krakowie

KONTAKT

ul. Wielopole 1
31-072 Kraków

tel. 126168602

sekretariat@ztp.krakow.pl

czynne od 8:30 do 14:30
obecnie nieczynne dla petentów