Pilotaż SIM

Większość z zawartych w projekcie SIM nośników została przetestowana podczas serii pilotażowej, którą poprzedził dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami SIM. Celem pilotażu było przetestowanie i prezentacja gotowych nośników SIM mieszkańcom miasta i turystom oraz zebranie niezbędnego doświadczenia do dalszego wdrażania Systemu. Pilotaż zrealizowano na przełomie 2020 i 2021 roku w okolicach Wawelu i DH Jubilat, tj. na ul. Powiśle, pl. Kossaka, fragmencie ul. Zwierzynieckiej, Podzamcze i al. Krasińskiego. – Obszarem pilotażowym zostały okolice Jubilatu, tj. dawna dzielnica katastralna Nowy Świat, z racji na swoje łatwo dostępne położenie w centrum miasta i możliwość przetestowania większości rodzajów nośników ze względu na obecność głównych arterii komunikacyjnych, mniejszych ulic, placów, mostu, bulwarów oraz atrakcji turystycznych. Na obszarze pilotażowym pojawiło się łącznie 96 nośników, w tym podświetlana mapa wielkoformatowa, podświetlany punkt informacyjny o pl. Na Groblach oraz szereg tablic z nazwami ulic, tablic adresowych, zarządców budynków oraz tablic informacji pieszej i drogowej – informuje Krystian Banet z ZTP, kierujący pracami Działu Systemu Informacji Miejskiej, który jest jednostką odpowiedzialną za wdrażanie SIM w Krakowie. Mieszkańcy mieli możliwość zobaczyć jak nowe nośniki SIM wyglądają w rzeczywistości i jak prezentuje się mały fragment miasta z ujednoliconym oznakowaniem miejskim. Porządkowanie przestrzeni miejskiej jest jednym z głównych celów nowego SIM.