193 / 2022 - ZTP Kraków

 • Budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej - zmiany tras linii AUTOBUSOWYCH

  od 4.06.2022
  137, 138, 140, 154, 168, 172, 207, 217, 220, 227, 240, 247, 267, 287, 297, 337, 572, 720

  Szanowni Pasażerowie,

  Uprzejmie informujemy, że w związku z budową linii tramwajowej KST III Krowodrza Górka – Górka Narodowa i wyłączeniem ruchu tramwajowego na odcinku Bratysławska – Krowodrza Górka oraz zmianami w organizacji ruchu w tym rejonie, według stanu na dzień 4.06.2022 r. (sobota) zostały wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:

   

  Linie dzienne:

  • linie 130, 164, 257, 277, 280, 301 – zostały przywrócone na stałe trasy;
  • linia 137 – kursuje po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Nowy Kleparz – Prądnicka – Doktora Twardego – Bratysławska – Prądnicka – przystanek Szpital Jana Pawła II – … – Górka Narodowa Wschód;
   • przystanek Krowodrza Górka jest nieczynny;
   • przystanek Szpital Jana Pawła II w kierunku Nowego Kleparza jest przeniesiony na ul. Prądnicką (słupek 02);
   • przystanek początkowy Nowy Kleparz 05 jest zlokalizowany na pętli na stanowisku nr 1 (zwykle przeznaczonym dla prywatnych przewoźników);
   • przystanek Bratysławska w kierunku Górki Narodowej Wschód funkcjonuje w tymczasowej lokalizacji, na ul. Doktora Twardego, za skrzyżowaniem z ul. Pielęgniarek (słupek 75);
   • na zmienionym odcinku trasy linia obsługuje istniejące przystanki.
  • linia 138 – kursuje po trasie czasowo zmienionej:
   • w kierunku Kombinatu: Azory – … – przystanek Krowoderskich Zuchów 01 – Krowoderskich Zuchów – Wybickiego – Doktora Twardego – nawrotka przy ul. Pielęgniarek – Doktora Twardego – Bratysławska – Prądnicka – Opolska – … – Kombinat;
    • przystanek Krowodrza Górka 03 (na ul. Fieldorfa-Nila) jest nieczynny;
    • na zmienionym odcinku trasy linia obsługuje istniejące przystanki;
    • przystanek Bratysławska funkcjonuje w tymczasowej lokalizacji, na ul. Doktora Twardego, za skrzyżowaniem z ul. Pielęgniarek (słupek 73);
   • w kierunku Azorów: Kombinat – … – Opolska – Prądnicka – Pielęgniarek – Doktora Twardego – Wybickiego – Krowoderskich Zuchów – przystanek Krowodrza Górka 02 – … – Azory;
    • przystanek Szpital Jana Pawła II jest przeniesiony na ul. Prądnicką (słupek 02);
    • na zmienionym odcinku trasy linia obsługuje istniejące przystanki;
    • przystanek Bratysławska funkcjonuje w tymczasowej lokalizacji, na ul. Doktora Twardego, za skrzyżowaniem z ul. Pielęgniarek (słupek 75);
  • linie 140 i 154 – zostały przywrócone na stałe trasy;
   • przystanek Bratysławska w kierunku Radzikowskiego Osiedla i Prądnika Białego nadal jest przeniesiony do tymczasowej lokalizacji, na ul. Doktora Twardego, za skrzyżowanie z ul. Pielęgniarek (słupek 75);
  • linia 168 – kursuje po trasie czasowo zmienionej:
   • w kierunku Chełmońskiego Pętli: Krowodrza Górka – Krowoderskich Zuchów – Wybickiego – Doktora Twardego – nawrotka przy ul. Pielęgniarek – Doktora Twardego – Wybickiego – Krowoderskich Zuchów – przystanek Krowoderskich Zuchów – … – Chełmońskiego Pętla;
    • na wydłużonym odcinku trasy linia obsługuje przystanki: Bratysławska 75 (w  tymczasowej lokalizacji, na ul. Doktora Twardego, za skrzyżowaniem z ul. Pielęgniarek), Krowodrza Urzędy Skarbowe 02 (w  kierunku pętli Krowodrza Górka), Krowodrza Górka 02 (przelotowy jak dla linii 138 w kierunku Azorów);
   • w kierunku Krowodrzy Górki: Chełmońskiego Pętla – … – przystanek Krowoderskich Zuchów – Krowoderskich Zuchów – Wybickiego – Doktora Twardego – nawrotka przy ul. Pielęgniarek – Doktora Twardego – Wybickiego – Krowoderskich Zuchów – Krowodrza Górka;
    • na wydłużonym odcinku trasy linia obsługuje przystanki: Krowodrza Urzędy Skarbowe 01 (w kierunku ul. Wybickiego), Bratysławska 73 (w tymczasowej lokalizacji, na ul. Doktora Twardego, za skrzyżowaniem z ul. Pielęgniarek);
  • linie 172 i 572 – kursują po stałych trasach z uwzględnieniem następujących zmian w lokalizacji przystanków:
   • przystanek Pleszowska w kierunku Bronowic Małych jest przeniesiony przed skrzyżowanie z ul. Pleszowską;
   • przystanek Opolska Kładka w kierunku Bronowic Małych jest przeniesiony przed skrzyżowanie z ul. Wyki;
   • przystanek Opolska Kładka w kierunku Alei Przyjaźni / Kombinatu jest przeniesiony za skrzyżowanie z ul. Batalionu “Skała” AK;
  • linie 207, 227, 297 – kursują w następujący sposób:
   • w kierunku miejscowości podkrakowskich po stałych trasach;
   • w kierunku Krowodrzy Górki po trasie czasowo zmienionejTrojanowice Pętla / Górna Wieś Pętla / Boleń Pętla – … – Glogera – Zielińska – Pachońskiego – Wyki – Batalionu “Skała” AK – Krowoderskich Zuchów – Wybickiego – Doktora Twardego – nawrotka przy ul. Pielęgniarek – Doktora Twardego – Wybickiego – Krowoderskich Zuchów – Krowodrza Górka;
    • na odcinku Pachońskiego – Krowoderskich Zuchów linie obsługują wszystkie istniejące przystanki;
    • na dalszym wydłużonym odcinku trasy linie obsługują przystanki: Krowodrza Urzędy Skarbowe 01 (w kierunku ul. Wybickiego), Bratysławska 73 (w tymczasowej lokalizacji, na ul. Doktora Twardego, za skrzyżowaniem z ul. Pielęgniarek);
  • linie 217, 247, 267, 287 – kursują w następujący sposób:
   • w kierunku miejscowości podkrakowskich po stałych trasach;
   • w kierunku Krowodrzy Górki po trasie czasowo zmienionejWęgrzce Pętla / Bibice Rynek / Smardzowice Remiza / Zielonki Marszowiec Pętla – … – Opolska – Prądnicka – Pielęgniarek – Doktora Twardego – Wybickiego – Krowoderskich Zuchów – Krowodrza Górka;
    • przystanek Szpital Jana Pawła II jest przeniesiony na ul. Prądnicką (słupek 02);
    • na wydłużonym odcinku trasy linie obsługują przystanki: Lekarska 02Bratysławska 73 (w  tymczasowej lokalizacji, na ul. Doktora Twardego, za skrzyżowaniem z ul. Pielęgniarek);
  • linie 220, 240, 720 – kursują po trasach czasowo zmienionych:
   • w kierunku Toń i miejscowości podkrakowskich: Krowodrza Górka – Krowoderskich Zuchów – Wybickiego – Doktora Twardego – nawrotka przy ul. Pielęgniarek – Doktora Twardego – Wybickiego – Krowoderskich Zuchów – przystanek Krowoderskich Zuchów 02 – … – Giebułtów Morgi / Pękowice Ojcowska / Tonie;
    • na wydłużonym odcinku trasy linie obsługują przystanki: Bratysławska 75 (w tymczasowej lokalizacji, na ul. Doktora Twardego, za skrzyżowaniem z ul. Pielęgniarek), Krowodrza Urzędy Skarbowe 02 (w kierunku pętli Krowodrza Górka), Krowodrza Górka 02 (przelotowy jak dla linii 138 w kierunku Azorów);
   • w kierunku Krowodrzy Górki: Giebułtów Morgi / Pękowice Ojcowska / Tonie – … – przystanek Krowoderskich Zuchów 01 – Krowoderskich Zuchów – Wybickiego – Doktora Twardego – nawrotka przy ul. Pielęgniarek – Doktora Twardego – Wybickiego – Krowoderskich Zuchów – Krowodrza Górka;
    • na wydłużonym odcinku trasy linie obsługują przystanki: Krowodrza Urzędy Skarbowe 01 (w kierunku ul. Wybickiego), Bratysławska 73 (w tymczasowej lokalizacji, na ul. Doktora Twardego, za skrzyżowaniem z ul. Pielęgniarek);
  • linia 337 – kursuje w następujący sposób:
   • w kierunku Owczar Pętli po stałej trasie, z dodatkową obsługą przystanku Piaszczysta 02;
   • w kierunku Nowego Kleparza po trasie czasowo zmienionej: Owczary Pętla – … – Glogera – Matki Tajber – Pachońskiego – Wyki – Batalionu “Skała” AK – Władysława Łokietka – Wybickiego – Doktora Twardego – Prądnicka – Nowy Kleparz;
    • przystanek Pleszowska jest nieczynny;
    • na zmienionym odcinku trasy linia obsługuje tylko przystanki Pachońskiego 01Wyki 01.

   

  Linie nocne – od nocy 4/5.06.2022 r:

  • linie 608 i 904 – zostały przywrócone na stałe trasy;
  • linie 637 i 917 – kursują w następujący sposób:
   • w kierunku Górki Narodowej Wschód i Górnej Wsi po stałej trasie;
   • w kierunku Krowodrzy Górki po trasie czasowo zmienionejGórka Narodowa Wschód / Górna Wieś Pętla – … – Opolska – Prądnicka – Bratysławska – Wybickiego – Krowoderskich Zuchów – Krowodrza Górka;
    • przystanek Szpital Jana Pawła II jest przeniesiony na ul. Prądnicką (słupek 02);
    • na zmienionym odcinku trasy linie obsługują przystanki: Bratysławska 06 (na ul. Wybickiego) i Krowodrza Urzędy Skarbowe 02;
  • linia 669 – kursuje po stałej trasie, we wszystkie noce w tygodniu;
  • linie 937 – kursuje w następujący sposób:
   • w kierunku Owczar po stałej trasie;
   • w kierunku Krowodrzy Górki po trasie czasowo zmienionejOwczary Pętla – … – Glogera – Zielińska – Pachońskiego – Wyki – Batalionu „Skała” AK – Krowoderskich Zuchów – Krowodrza Górka;
    • na zmienionym odcinku trasy linia obsługuje istniejące przystanki.

   

  Funkcjonowanie przystanków autobusowych Bratysławska:

  Zostały uruchomione następujące tymczasowe przystanki autobusowe:

  • Bratysławska 73 – przelotowy na tymczasowym peronie na ul. Doktora Twardego, za skrzyżowaniem z ul. Pielęgniarek, w kierunku ul. Wybickiego i Bratysławskiej (pierwszy słupek od strony ul. Pielęgniarek), dla następujących linii:
   • linii 138 w kierunku Kombinatu;
   • linii 168, 207, 217, 220, 227, 240, 247, 267, 287, 297, 720 w kierunku Krowodrzy Górki;
  • Bratysławska 75 – przelotowy na tymczasowym peronie na ul. Doktora Twardego, za skrzyżowaniem z ul. Pielęgniarek, w kierunku ul. Wybickiego i Bratysławskiej (drugi słupek od strony ul. Pielęgniarek), dla następujących linii:
   • linii 137 w kierunku Górki Narodowej Wschód;
   • linii 138 w kierunku Azorów;
   • linii 140 w kierunku Radzikowskiego Osiedla;
   • linii 154 w kierunku Prądnika Białego;
   • linii 168 w kierunku Chełmońskiego Pętli;
   • linii 220, 240 i 720 w kierunku ul. Władysława Łokietka, Toń, Giebułtowa i Pękowic;
   • linii 337 w kierunku Owczar Pętli;
   • linii 703 w kierunku Krowodrzy Górki.

  UWAGA! Przystanek Bratysławska 06 (na ul. Wybickiego) jest obsługiwany tylko przez linie nocne. Przystanek Bratysławska 03 (na ul. Doktora Twardego, przed skrzyżowaniem z ul. Pielęgniarek) jest obsługiwany tylko przez linię 164 w kierunku Górki Narodowej.

   

  Za utrudnienia przepraszamy!

  FacebookTwitterShare