Regulacje prawne

Ustawy


Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym


Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozoweAkty wykonawcze


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentówPrawo lokalne 


Uchwała Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (tekst jednolity)


Uchwała Nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. – w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie (tekst jednolity)


Zarządzenie Nr 2387/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Księgi Identyfikacji Wizualnej Pojazdów wykonujących przewozy w ramach Komunikacji Miejskiej w Krakowie


Zarządzenie Nr 2388/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Księgi Informacji Pasażerskiej Komunikacji Miejskiej w Krakowie


Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków, dostępnych tylko dla operatorów


Regulamin Kontroli Biletów w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie – Zarządzenie Nr 46/2022 Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r.