Regulacje prawne


Uchwała Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (z późn. zmianami)


Uchwała Nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. (tekst jednolity) – w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie


Uchwała Nr CXI/2903/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/544/08


Uchwała Nr XLIV/1181/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/544/08


Regulamin Kontroli Biletów – aktualny: Zarządzenie Nr 27/2020 Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie z dnia 6 lipca 2020 r.