Zawieszenie dostępności przystanku Nowy Kleparz nr 05 (pętla) od dnia 4.06.2022 - ZTP Kraków

 • Zawieszenie dostępności przystanku Nowy Kleparz nr 05 (pętla) od dnia 4.06.2022

  Opublikowano 2.06.2022 10:43

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 4.06.2022 r. do odwołania nastąpiło całkowite zawieszenie dostępności przystanku Nowy Kleparz nr 05 (pętla) dla linii regularnych, regularnych specjalnych oraz linii użyteczności publicznej, które są realizowane przez Prywatnych Przewoźników.

  W związku z zawieszeniem przystanku Nowy Kleparz nr 05 (pętla) należy mieć na uwadze art. 20a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:

  art. 20a ustawy o transporcie drogowym
  1. Warunków określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18, nie stosuje się w przypadku wystąpienia niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przewozów zgodnie z określonym w zezwoleniu przebiegiem trasy przewozów, w szczególności awarii sieci, robót drogowych, lub blokad drogowych.
  2. W przypadku gdy okoliczności uniemożliwiające wykonywanie przewozów, o których mowa w ust. 1, trwają dłużej niż 14 dni, organ właściwy w sprawach zezwoleń, na wniosek przedsiębiorcy, wydaje decyzję w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu.
  3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, nie może być wydana na okres dłuższy niż okres ważności zezwolenia.
  4. Przepisy art. 20 i 22 stosuje się odpowiednio.

   

  Organizacja ruchu na przystanku Nowy Kleparz

  FacebookTwitterShare