Procedury

Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie wydaje z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

 

ZTP-3 Ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa dla linii regularnej lub regularnej specjalnej Czytaj więcej
ZTP-4 Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego Czytaj więcej
ZTP-5 Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego Czytaj więcej
ZTP-6 Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego Czytaj więcej
ZTP-7 Wydawanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego Czytaj więcej
ZTP-8 Przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego Czytaj więcej
ZTP-10 Udzielenie ulgi (umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie płatności) w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, wynikających z art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Czytaj więcej

Pozostałe procedury ZTP