Procedury

Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie wydaje z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.


Procedury dotyczące wydawanych dokumentów uprawniających do wykonywania przewozów osób

ZTP-3Ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa dla linii regularnej lub regularnej specjalnejCzytaj więcej
ZTP-4Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego Czytaj więcej
ZTP-5Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego Czytaj więcej
ZTP-6 Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego Czytaj więcej
ZTP-7 Wydawanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego Czytaj więcej
ZTP-8 Przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego Czytaj więcej

Pozostałe procedury ZTP