Przystanki

Poniżej przedstawiono wykaz wszystkich przystanków komunikacyjnych i dworców zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa, dostępnych dla przewoźników prywatnych wykonujących regularne/regularne specjalne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym z podziałem na przystanki i dworce komunikacyjne, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków oraz przystanki i dworce, które zarządzane są przez właścicieli prywatnych.


Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków, udostępnionych dla przewoźników*

* Korzystanie z powyższych przystanków łączy się z obowiązkiem wnoszenia opłat w wysokości określonej Uchwałą Rady Miasta Krakowa. Wszystkie akty prawne dostępne są w zakładce Regulacje prawne.


Wykaz dworców komunikacyjnych i przystanków oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów, których
właścicielem bądź zarządzającym nie jest Gmina Miejska Kraków, określonych zgodnie z art. 15 ust.1 pkt. 5 i 7 oraz art. 16 ust. 2 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 6 grudnia 2010 r.


Wzór rozkładu jazdy do zamieszczania na przystankach komunikacyjnych i dworcach zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(ust. 4, pkt. 12 procedury ZTP-3):