Dlaczego taryfa odległościowa, a nie przystankowa? - ZTP Kraków

 • Dlaczego taryfa odległościowa, a nie przystankowa?

  Opublikowano 28.02.2024 14:17

  W różnych miastach są różne zasady planowania transportu zbiorowego. W Krakowie posiadamy linie autobusowe przyśpieszone, przystanki na żądanie, a siatka połączeń jest na tyle elastyczna, że różnymi liniami (po innej trasie) możemy podróżować do tego samego miejsca. Jednocześnie obsługując tym samym różne rejony miasta. Dlatego Miasto proponuje dodatkowy bilet odcinkowy, który uzupełni aktualnie obowiązującą taryfę. Z proponowanej taryfy korzystać będą mogli ci pasażerowie, którzy będą chcieli bo będzie się im to opłacało.

  W Krakowie aktualnie posiadamy wyłącznie taryfę czasową, składającą się z biletów czasowych lub jednoprzejazdowych, a także biletów miesięcznych. Dla mieszkańców Krakowa, którzy wybierają bilet miesięczny za 80 zł na wszystkie linie (bilet normalny), dzienny koszt podróży (zakładając, że miesiąc ma 30 dni) wynosi 2,66 zł. Dla pasażerów posiadających ulgę i kupią bilet za 40 zł, dzienny koszt podróży na wszystkie linie bez ograniczonej liczby przejazdów wynosi 1,33 zł.

  Dla osób, które podróżują sporadycznie Komunikacją Miejską w Krakowie proponujemy bilety czasowe na 20 minut, 60 minut lub 1 przejazdowy, 70 minut albo 90 minutowy. Przypomnijmy, pasażer musi ze sobą posiadać zawsze ważny bilet. W przypadku kiedy korzysta z KMK na podstawie biletu innego niż 1 przejazdowy, a jego środek transportu nie jedzie zgodnie z rozkładem jazdy bo wystąpiło jakieś utrudnienie na drodze lub korek, musi zakupić dodatkowy bilet.

  Część osób proponowało taryfę przystankową powołując się na różne miasta, gdzie takie rozwiązania funkcjonują. W Krakowie natomiast rozwiązanie to byłoby nieuczciwe w stosunku do znacznej części pasażerów. Dla przykładu, gdybyśmy chcieli pojechać z przystanku Prokocim Szpital do Placu Inwalidów, możemy wybrać linię tramwajową numer 13 i wtedy pokonamy 20 przystanków. Linię autobusową 144 lub 173, gdzie dojedziemy do Muzeum Narodowego po 13 przystankach (z uwzględnieniem przystanków „Na żądanie” na których autobus nie zawsze się zatrzymuje) i będziemy musieli dokończyć podróż do Placu Inwalidów wykonując kolejne dwa przystanki innymi liniami. Łącznie cała podróż wyniesie 15 przystanków. Ostatnim rozwiązaniem jest skorzystanie z autobusowych linii przyśpieszonych, takich jak 301, 304, 503 czy 513 wtedy pokonamy tylko 8 przystanków, 9 przystanków w przypadku linii 513. Taryfa przystankowa tym samym wymusza na pasażerze znajomość całej siatki połączeń. Z drugiej strony, pasażerowie, na których przystankach nie zatrzymują się linie pośpieszne są stratni.

  Miasto wykonując polecenie uchwały kierunkowej Radnych Miasta Krakowa przygotowało rozwiązanie aby pasażer nie płacił za czas spędzony w pojeździe dłuższy, niż wynika to z rozkładu jazdy, czy dłuższy poprzez pokonanie większej liczby przystanków. Taryfa odległościowa to ujęcie podróży w linii prostej z punktu A do punktu B, system ten sprawi, że opłata jest zależna od odległości i jest niezależna od korków czy innych utrudnień na trasie. Stawki za przejechane kilometry są zróżnicowane. Stała opłata minimalna za trasę od 0 km do 4 km będzie wynosić 4 zł, natomiast przy uprawnieniu do ulg – ta odpłatność będzie wynosiła 2 zł. Każde kolejne rozpoczęte 500 metrów podroży, powyżej 4 kilometrów, generuje dodatkową opłatę wynoszącą 0,50 zł dla normalnego przejazdu i 0,25 zł dla przejazdu ulgowego. Maksymalna opłata za jedną podróż, łącząca na przykład przejazd różnymi liniami będzie wynosiła 8 zł, a dla posiadaczy biletów ulgowych – 4 zł, nawet w przypadku kiedy podróż to więcej niż 8 kilometrów.

  FacebookTwitterShare