Dyrektor ZTP Łukasz Franek w Zarządzie EMTA! - ZTP Kraków

 • Dyrektor ZTP Łukasz Franek w Zarządzie EMTA!

  Opublikowano 10.11.2021 13:46

  EMTA (European Metropolitan Transport Authority), czyli Związek Europejskich Metropolitalnych Zarządów Transportu, to jedna z najważniejszych organizacji zrzeszających organizatorów transportu zbiorowego. Kraków jest jej członkiem od 2019 r. jako drugie po Warszawie miasto w Polsce. W kadencji 2021-2023 dyrektor ZTP Łukasz Franek został wybrany na członka zarządu EMTA.

  Członkowie zarządu EMTA, w tym między innymi Łukasz Franek
  Nowy zarząd EMTA, źródło: www.emta.com

  EMTA

  Łukasz Franek reprezentujący Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zajął miejsce obok przedstawicieli organizatorów transportu z Londynu, Paryża, Madrytu, Kopenhagi, Helsinek i Barcelony. Nowy zarząd został wybrany na generalnym spotkaniu w Kopenhadze 5 listopada 2021 r., a jego kadencja przypadnie na lata 2021-2023.

  – To wyróżnienie dla wszystkich pracowników ZTP za wdrażane rozwiązania, realizowane projekty i naszą wizję przyszłości. Chcemy wykorzystać to do dalszego rozwoju – mówi dyrektor Łukasz Franek.

  EMTA skupia władze odpowiedzialne za transport publiczny i poprawę warunków mobilności w najważniejszych miastach Europy. Celem organizacji jest promowanie i wymiana informacji oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji transportu publicznego, jego planowania i finansowania, a także zagadnień ochrony środowiska. W ramach EMTA dyskutowane są również tematy polityki transportowej i integracji miejskich systemów transportu. EMTA może wydawać zalecenia i wnioski oraz podejmować inicjatywy w odniesieniu do instytucji europejskich i międzynarodowych, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju. Każdego roku EMTA publikuje Barometr, który przedstawia poziom popularności komunikacji miejskiej w poszczególnych miastach-członkach oraz zmiany, jakie zachodzą w sposobie korzystania z miejskiego transportu publicznego. Więcej informacji o działalności EMTA dostępne na stronie internetowej EMTA.

  FacebookTwitterShare