FAQ – Bilet Metropolitalny - ZTP Kraków

 • FAQ – Bilet Metropolitalny

  Opublikowano 14.08.2023 15:04

  Od 1 sierpnia 2023 r. podróżowanie pociągami, tramwajami i autobusami jest prostsze ponieważ przewoźnicy wzajemnie honorują Bilety Metropolitalne. Oznacza to, że nowy bilet na autobus i tramwaj uprawnia również do podróżowania koleją w gminach, które podpisały porozumienie. Jest to efekt współpracy województwa małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków, a także Stowarzyszenia Metropolia Krakowska i gmin wchodzących w jego skład.

  pociąg
  fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

  Bilet Metropolitalny to bilet miesięczny pozwalający na podróżowanie pojazdami KMK takimi jak tramwaj czy autobus w ramach transportu organizowanego przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Dodatkowo bilet ten uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w wyznaczonej strefie taryfowej rozkładowymi pociągami organizowanymi przez województwo małopolskie (Koleje Małopolskie (KMŁ), POLREGIO, Koleje Śląskie), a także autobusami organizowanymi przez województwo małopolskie i gminy takie jak Wieliczka (system Wielickiej Komunikacji Miejskiej), Michałowice, Niepołomice, Skawina, Wielka Wieś i Zielonki. Przykładowo posiadając Bilet Metropolitalny na strefę I+II możemy przemieścić się autobusami Wielickiej Komunikacji Miejskiej do Wieliczka Centrum Dworzec, następnie przejechać koleją do Dworca Kraków Główny i przyjechać linią tramwajową lub autobusową organizowaną przez ZTP do wybranego celu podróży. 

  Bilet Metropolitalny jest honorowany w pociągach Kolei Małopolskich (KMŁ), POLREGIO i Kolei Śląskich.

  Stawki za nowe bilety wynoszą:

  159 zł – strefa I
  169 zł – strefa I+II
  199 zł – strefa I+II+III

  Osoby kupujące bilet poprzez aplikację, a także poprzez automaty czy elektroniczne konto pasażera nie muszą udawać się do Punktów Obsługi Pasażerów.

  Uwaga! Przy zakupie Biletu Metropolitalnego w automatach KMK, ważnego na przejazd Kolejami Małopolskimi, POLREGIO oraz Kolejami Śląskimi należy wydrukować i zachować potwierdzenie transakcji zakupu.

  Nie, nie trzeba kupować Biletu Metropolitalnego, aby móc podróżować tylko autobusami czy tramwajami.

  Cena biletu miesięcznego dla mieszkańców Krakowa pozostała na dotychczasowym poziomie – 80 zł. Uprawnia on do podróży tylko tramwajami i autobusami a dla tych, którzy chcą płacić mniej dostępny jest również bilet 5+1 (więcej o bilecie w zakładce „Mieszkańca”).

  Oferty Biletu Metropolitalnego po stronie KMK oraz KMŁ są honorowane wraz z uprawnieniami do ulgowych przejazdów. Ulgi na bilety są jednak różnej wysokość.

  Dla przykładu student w KMK kupi bilet z 50% zniżką, a w KMŁ 51% zniżką – jednak w obu przypadkach wzajemnie honorujemy przynależne ulgi (prosimy pamiętać, że pasażer podczas kontroli musi przedstawić dokumenty uprawniające go do korzystania z konkretnej ulgi).

  Pasażer, który chce oddać bilet musi dokonać tego u Operatora, u którego bilet kupił (kolej zgodnie z ich przepisami pobiera odstępne) – czyli w ZTP nie przyjmujemy zwrotów biletów zakupionych przez kanał KMŁ i odwrotnie.

  W ramach porozumienia honorowane są wyłącznie posiadane przez pasażera ulgi. W przypadku, kiedy pasażer posiada prawo do bezpłatnego przejazdu KMK, nie oznacza to automatycznie uprawnienia do darmowego poruszania się koleją. Chcąc podróżować kolejami musi zakupić Bilet Metropolitalny ze wskazaną ulgą respektowaną po stronie kolei. Zastosowanie również analogiczne przy posiadaniu prawa do ulgi bezpłatnego przejazdu po stronie kolejowej.

  Bilety zakupione przed zmianą taryfy biletowej są ważne na zasadach, na których je zakupiliśmy. W przypadku biletu aglomeracyjnego, pasażer może jeździć tylko i wyłącznie autobusami i tramwajami w wybranych strefach biletowych.

  Nie. Na biletach, które zostały zakupione przed zmianą możemy podróżować tylko i wyłącznie środkami transportu organizowanymi przez ZTP takimi jak tramwaj i autobus.

  Sytuacja ta dotyczy tylko takich gmin jak Skała oraz Słomniki. W tych przypadkach bilet aglomeracyjny zakupiony przed zmianą uchwały, pozostaje ważny w strefie II i III do czasu zakończenia ich obowiązywania.

  Schemat stref taryfowych

  FacebookTwitterShare