Od lipca ZTP będzie zarządzało Punktami Sprzedaży Biletów oraz uruchomi uzupełniającą kontrolę biletów - ZTP Kraków

 • Od lipca ZTP będzie zarządzało Punktami Sprzedaży Biletów oraz uruchomi uzupełniającą kontrolę biletów

  Opublikowano 21.06.2023 15:23

  Na początku przyszłego miesiąca Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP) przejmie dotychczasowe Punkty Sprzedaży Biletów od MPK oraz przekształci je w Punkty Obsługi Pasażerów. Dodatkowo ZTP uruchomi uzupełniającą kontrolę biletów w pojazdach Komunikacji Miejskiej
  w Krakowie.

  fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

  Przerwy techniczne punktów

  W związku z przejęciem Punktów Sprzedaży Biletów i przekształceniem ich w Punkty Obsługi Pasażerów Komunikacji Miejskiej w Krakowie (POP KMK), a także z powodu konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac organizacyjnych, w piątek 30 czerwca oraz poniedziałek 3 lipca 2023 r. wszystkie punkty będą nieczynne. Dodatkowo Punkt Obsługi Pasażerów przy Dworcu Głównym Wschód zostanie przeniesiony obok nowej lokalizacji Punktu Obsługi Klientów Małopolskiej Kolei Aglomeracyjnej. W lipcu ten punkt będzie nieczynny. O ponownym otwarciu punktu będziemy informować w najbliższym możliwym czasie.

  W Punkcie Obsługi Pasażerów KMK dostępne będą m.in. następujące usługi:

  • przyjmowanie wniosków o wydanie karty miejskiej,
  • doładowanie kart miejskich biletami okresowymi,
  • wyrabianie duplikatów kart mieszkańca ze zdjęciem,
  • rozpatrywanie reklamacji dotyczących kart miejskich.

   

  Nowa kontrola biletów

  Organizator transportu jakim jest ZTP, ma prawo do prowadzenia w pojazdach KMK dodatkowych kontroli dokumentów przewozu, nie objętych zakresem Umowy z obecnym Wykonawcą tj. firmą Rewizor. Dlatego zdecydowaliśmy o uruchomieniu własnej, dodatkowej kontroli biletów. W lipcu część kontrolerów (bezpośrednio z ramienia ZTP) będzie również wykonywać czynności kontrolerskie w pojazdach KMK.

   

  Dołącz do nas!

  Niebawem rozpoczniemy nabór na stanowiska kontrolerów w pojazdach KMK. Szczegółowe informacje na temat zatrudnienia kontrolerek i kontrolerów do prowadzenia kontroli dokumentów przewozów Komunikacji Miejskiej w Krakowie są umieszczonej w poniżej załączonym pliku. Informacja zostanie również opublikowana w mediach społecznościowych.

   

  Z korzyścią dla pracowników, a w rezultacie dla pasażera

  Świadczenie tych usług wewnątrz Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie daje większą kontrolę nad jakością i spójnością usług. Jednostka może ustalać wytyczne, standardy i procedury, które muszą być przestrzegane przez jej personel, co pozwoli na szybsze reagowanie w przypadku ewentualnych uchybień. Może również zapewniać odpowiednie szkolenia pracownikom, które przełożoną się na wysoką jakość obsługi pasażerów. Kontrola oraz podnoszenie jakości prowadzonych usług jest kluczowa dla budowania zaufania pasażerów i utrzymania pozytywnego wizerunku organizatora transportu.

  FacebookTwitterShare