Strefa Czystego Transportu może ruszyć w Krakowie od lipca! - ZTP Kraków

 • Strefa Czystego Transportu może ruszyć w Krakowie od lipca!

  Opublikowano 11.04.2024 15:39

  Po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i odwołaniach dotyczących tego rozstrzygnięcia, przyjęta przez Radę Miasta Krakowa w listopadzie 2022 roku uchwała wprowadzająca SCT w Krakowie na tę chwilę obowiązuje. Oznacza to, że od 1 lipca może obowiązywać w stolicy Małopolski Strefa Czystego Transportu.

  Przypomnijmy – od wyroku WSA z 11 stycznia 2024 r., który stwierdzał nieważność uchwały dotyczącej krakowskiej Strefy Czystego Transportu, wpłynęły dwie skargi kasacyjne. Jedną z nich złożyła osoba prywatna.  Zaskarżyła ona wyrok m.in. dlatego, że sąd odrzucił jej wcześniejszy wniosek o unieważnienie uchwały o SCT. WSA argumentował wówczas, że osoba ta (a także druga, która również złożyła podobny wniosek) nie wykazała odpowiedniego interesu prawnego, czyli nie udowodniła, że już teraz SCT narusza czy ogranicza jej prawa. W jaki sposób. Pojawienie się takiej skargi na decyzję sądu oznacza, że w tym punkcie wyrok nie jest prawomocny. Nie wpływa to jednak na przyszłe obowiązywanie uchwały.

  Drugą skargę złożył Frank Bold. Fundacja ta zaskarżyła wyrok w zakresie, w jakim WSA na wniosek wojewody stwierdził nieważność uchwały. Ten punkt wyroku również nie jest więc prawomocny, nie wywołuje skutków prawnych. W tym przypadku konsekwencje są jednak takie, że przyjęta w listopadzie 2022 r. uchwała o SCT wciąż obowiązuje, a Strefa mogłaby wejść w życie w opisanym w tym dokumencie kształcie, zgodnie z planem – 1 lipca tego roku.

  Zaznaczyć jednak należy, że Zarząd Transportu Publicznego rozpoczął już pracę nad nową uchwałą dotyczącą wprowadzenia Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Nowa Strefa ma w założeniach obowiązywać od innej daty, niż ta określona w obecnej uchwale. Badane są też możliwości pozostałych zmian w zapisach, by jednocześnie skutecznie chronić krakowian przed szkodliwymi substancjami ze spalin, a z drugiej strony by to narzędzie do walki o czyste powietrze nie było dotkliwe – zwłaszcza dla mieszkańców w trudniejszej sytuacji życiowej. W tej sprawie odbyło się już spotkanie, na którym poznaliśmy wstępne opinie tak przeciwników jak i zwolenników wprowadzenia Strefy. O wypracowanych podczas dalszych prac propozycjach będziemy informować w najbliższym czasie.

  FacebookTwitterShare