Hulajnogi elektryczne

W Krakowie działa kilku operatorów, oferujących komercyjne krótkoterminowe wypożyczenia hulajnóg elektrycznych. Dzięki temu można po mieście poruszać się szybciej i sprawniej. Ale wymaga to też od użytkowników przestrzegania pewnych zasad i norm współżycia społecznego.

 

Umowa między firmami a miastem

Prywatne firmy, wynajmujące hulajnogi elektryczne, podpisały umowę z miastem, w których zobowiązały się do współpracy przy utrzymaniu porządku z hulajnogami na określonym terenie Krakowa (patrz mapa poniżej):

 • po pierwsze – ponoszą one opłaty za wykorzystywaną na swoją działalność przestrzeń – za wynajem miejsca pod punkty mobilności, czyli miejsca parkowania hulajnóg. Takich punktów wyznaczonych w Krakowie jest obecnie ponad 300 i tylko tam, w tym obszarze miasta, można zgodnie z prawem pozostawiać pojazd po zakończeniu podróży. Tam też hulajnogi czekają oczywiście na kolejnych użytkowników. Każdy z tych punktów ma ściśle określoną pojemność (w sztukach), dzieloną sprawiedliwie między operatorów.
 • po drugie – firmy płacą za relokowanie, czyli przeniesienie lub przewiezienie swojej hulajnogi, jeśli ta zostanie porzucona przez użytkownika poza punktem mobilności (znów podkreślmy: wewnątrz określonego terenu miasta).

 

Jak zgłaszać źle zaparkowane hulajnogi?

Hulajnogi zaparkowane w objętym relokacją obszarze poza wyznaczonymi punktami mobilności (nawet jeśli stoją tuż obok) można zgłaszać poprzez wysłanie zdjęcia wraz z opisem lokalizacji na adres mailowy hulajnogi@ztp.krakow.pl. Należy możliwie najdokładniej podać lokalizację porzuconego pojazdu, by można go było szybko odnaleźć. Zgłoszenia należy wysyłać też niezwłocznie po zaobserwowaniu takiego zdarzenia. Wówczas będzie można zareagować na nie szybko i skutecznie Hulajnoga powinna być zabrana maksymalnie po około 2 godzinach od przyjęcia zgłoszenia przez odpowiadającą za to firmę.

 

 

Bezpiecznie jednośladem

Poniżej przedstawiono złote zasady poruszania się rowerzystów i kierujących hulajnogą elektryczną oraz plakaty obrazujące te zasady. Projekt powstał we współpracy Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zarządu Transportu Publicznego i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

 1. Pamiętaj: jesteś niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego – każde zetknięcie z innym pojazdem, a nawet „tylko” Twoja wywrotka może zakończyć się tragicznie (kask może pomóc – przezorny rowerzysta lub hulajnogista ma zawsze bezpieczną głowę na karku).

 2. Musisz znać przepisy ruchu drogowego, w tym znaki drogowe.

 3. Upewniaj się, czy możesz bezpiecznie przejechać nawet będąc na drodze z pierwszeństwem. Do przejazdów dla rowerów dojeżdżaj powoli.

 4. Nigdy nie rezygnuj z sygnalizacji zamiaru zmiany swojego miejsca na jezdni czy na drodze dla rowerów, nawet jeśli wydaje Ci się, że nie masz dla kogo „machać ręką” podając kierunek. Masz obowiązek sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu: zawczasu i wyraźnie.

 5. Przed wyjazdem przemyśl, którą drogą najbezpieczniej (nie najszybciej) dojedziesz do celu. Wybierz trasę, w której jest najwięcej odcinków dróg rowerowych a połączenia do nich prowadzą przez ulice o małym natężeniu ruchu.

 6. Rowerzysto: z chodnika możesz korzystać wyjątkowo, generalnie tylko jeśli zaskoczą Cię trudne warunki pogodowe lub jeśli na jezdni dopuszczono prędkość większą niż 50 km/h, a chodnik jest szeroki na min. 2 m. Jadąc chodnikiem dostosuj prędkość do prędkości pieszych i nie utrudniaj im ruchu.

 7. Jedziesz hulajnogą? W pierwszej kolejności korzystaj z drogi rowerowej lub pasa dla rowerów. Jeśli ich nie ma – z jezdni tyko pod warunkiem, że obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 30 km/h. Maksymalna dopuszczalna prędkość hulajnogi to 20 km/h. Jeśli nie masz możliwości skorzystania z tych dróg, możesz jechać chodnikiem lub drogą dla pieszych pod warunkiem ustępowania pierwszeństwa pieszemu, nieutrudniania jego ruchu i dostosowania prędkości do prędkości pieszego.

 8. Pamiętaj: jedna hulajnoga – jedna osoba. Zabronione jest korzystanie z jednej hulajnogi przez więcej niż jedną osobę.

 9. Pamiętaj, aby przez przejście dla pieszych przeprowadzić rower lub hulajnogę – na przejściu dla pieszych masz absolutny zakaz jazdy na rowerze czy hulajnodze.

 10. Zadbaj o właściwe wyposażenie i sprawność roweru i hulajnogi – sprawne hamulce i poprawne oświetlenie mogą uratować Ci życie.

 11.  Używaj elementów odblaskowych. Samo oświetlenie roweru czy hulajnogi może nie wystarczyć, jeśli jesteś ustawiony bokiem do nadjeżdżającego samochodu.

 12. Jeżeli zalega mgła, jest wichura lub drogi są zaśnieżone – zrezygnuj z wyjazdu rowerem lub hulajnogą.

 13. Pamiętaj, że zabronione jest korzystanie z roweru lub hulajnogi, będąc pod wpływem alkoholu lub innych używek.

 14. Zachowuj się po partnersku wobec innych uczestników ruchu. Jedź blisko przy prawej krawędzi o ile nie zagraża to Twojemu bezpieczeństwu (z uwagi na zapadnięte studzienki, kamienie, szyny tramwajowe itp.). Przyspiesz nieco jazdę, jeśli za Tobą jedzie samochód.  

 15. Dbaj o to, jak pozostawiasz po sobie hulajnogę. Porzucona niedbale stanowi przeszkodę i zagrożenie dla osób z niepełnosprawnościami. Do pozostawienia hulajnogi dostępne są wyznaczone miejsca. Jeśli takiego nie ma, postaw ją przy krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni, równolegle do niej.

 16. Pamiętaj, że zabrania się korzystania z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręce.