Standardy infrastruktury rowerowej

Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. Dokument określa wymagania techniczne, jakim powinna odpowiadać infrastruktura drogowa przeznaczona do ruchu dla rowerów w Krakowie. Dotyczy to planowania, projektowania, wykonawstwa, remontów i utrzymania zarówno infrastruktury dedykowanej (drogi dla rowerów), jak i wszystkich dróg, na których dopuszczony jest ruch rowerowy w jezdni na zasadach ogólnych lub na pasach ruchu dla rowerów. Standardy obowiązują wszystkie jednostki miejskie Krakowa i stanowią doprecyzowanie wymagań, określonych przepisami ogólnymi oraz tworzą zasady organizacji ruchu rowerowego w sytuacjach nieokreślonych przepisami.


Zarządzenie nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”


Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa – Załącznik do Zarządzenia Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”