Informacje o obszarze

W obszarze projektu Klimatyczny Kwartał na koniec marca 2021 r., według danych meldunkowych, mieszkało 11 415 osób. Jest to ok. 1,46% populacji Krakowa. Średnia gęstość zaludnienia dla obszaru wynosi 9 512 zameldowanych osób na 1 km2 (dla porównania w całym Krakowie wartość ta wynosi 2 386). Na 100 zameldowanych mężczyzn przypada 108 kobiet. 54,87% mieszkańców Klimatycznego Kwartału to osoby w wieku produkcyjnym, a 32,53% – osoby w wieku poprodukcyjnym, a 12,58% – osoby w wieku przedprodukcyjnym.

Największe skupiska zameldowanej ludności znajdują się:

  • wzdłuż ul. Starowiślnej,
  • w obrębie ul. Mostowej i Gazowej,
  • w sąsiedztwie skweru przy ul. Brzozowej,
  • pomiędzy ul. Orzeszkowej i Kordeckiego,
  • przy ul. Augustiańskiej i Wietora.

Rozkład populacji na obszarze Klimatycznego Kwartału (łącznie pobyt stały i czasowy). Źródło: A2P2 na podstawie danych z Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa

Rozkład populacji na obszarze Klimatycznego Kwartału (łącznie pobyt stały i czasowy)
Źródło: A2P2 i Wolański sp. z o.o. na podstawie danych z Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa

Obszar Klimatycznego Kwartału, ze względu na dystrybucję oraz charakter usług, można podzielić na dwa obszary – wschodni (Grzegórzki) oraz zachodni (Kazimierz). Wschodnia część charakteryzuje się rozdzieleniem funkcji mieszkalnej i usługowej, sporadycznie występują usługi w parterach. Głównym ośrodkiem usługowym tej części obszaru analizy jest hala targowa oraz targowisko znajdujące się przy ul. Grzegórzeckiej. Zachodnia część charakteryzuje się znacznym zagęszczeniem usług, występujących głównie w parterach budynków lub zajmujących całe budynki. Przeważający typ usług to gastronomia i handel. Największe zagęszczenie usług znajduje się w sąsiedztwie Placu Nowego, ul. Krakowskiej i ul. Starowiślnej.

Funkcje parterów usługowych w obszarze Klimatycznego Kwartału. Źródło: A2P2

Funkcje parterów usługowych w obszarze Klimatycznego Kwartału
Źródło: A2P2 i Wolański sp. z o.o.

Największe skupiska usług dziennych znajdują się wzdłuż ul. Starowiślnej, ul. Krakowskiej oraz ul. Józefa. Z kolei największe skupiska usług nocnych i mieszanych znajdują się w obrębie Placu Nowego oraz częściowo przy ul. Szerokiej i ul. Miodowej, co pokrywa się również z występowaniem usług przeznaczonych głównie dla turystów.

Mapa usług w obszarze Klimatycznego Kwartału, w podziale na usługi dzienne i nocne
Źródło: A2P2 i Wolański sp. z o.o.