Tabliczka z numerem budynku

Wzór tabliczki dla Krakowa

W Systemie Informacji Miejskiej dla Krakowa określono wygląd tabliczek, tj. beżowa tablica z brązowymi znakami (lub bordowymi znakami dla Dzielnicy I Stare Miasto). Wzór przedstawiono na rysunkach poniżej.


Jak zrealizować tabliczkę?

1. Znajdź na poniższej mapie adres swojego budynku i kliknij na niego, a następnie pobierz projekt graficzny swojej tabliczki wraz z dokumentacją techniczną. Projekty dla nowo powstałych budynków będą uzupełniane okresowo.

2. Oba pliki przekaż wykonawcy tabliczki. W celu wykonania tabliczki zgodnej z wytycznymi SIM rekomendujemy kontakt z firmami, które zostały przez nas zweryfikowane pod kątem prawidłowości wykonania tablic:

Utal sp. z o.o.
utal.pl

ul. K. Łowińskiego 9
31-752 Kraków
adres e-mail sim@utal.pl oraz radoslaw.ruks@utal.pl
numer kontaktowy +48 61 818 75 94

ALE NUMER – TABLICE ADRESOWE
tabliceadresowe.eu

ul. Zawiszy Czarnego 15
32-091 Kończyce, gm. Michałowice
adres e-mail info@tabliceadresowe.eu
numer kontaktowy +48 509 088 680

3. Zamontuj tabliczkę według poniższych wytycznych:

Tabliczka powinna być montowana w miejscach niezakłóconych estetycznie przez architekturę, reklamy lub inne oznakowanie. Tabliczka montowana na elewacji powinna być lokalizowana blisko wejścia do budynku na wysokości nie mniejszej niż 280 cm od podłoża. Przy rozmieszczaniu tablicy niezmiernie ważne jest właściwe odniesienie się do architektury budynku. Dążyć należy do odnajdywania relacji w stosunku do otaczających detali architektonicznych.
Oto kilka z podstawowych zasad:

 

Podstawa prawna

Zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Z dokumentami prawnymi można zapoznać się w regulacjach prawnych.