Regulacje prawne

Prawo lokalne


Uchwała Nr XLIV/1182/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie obowiązku umieszczania na tabliczce z numerem porządkowym budynku nazw dzielnic


Zarządzenie Nr 2260/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa