Regulacje prawne

Ustawy


Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne


 

Prawo lokalne


Uchwała nr XLIV/1182/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie obowiązku umieszczania na tabliczce z numerem porządkowym budynku nazw dzielnic


Zarządzenie nr 2260/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa


Zarządzenie nr 3521/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie oznakowania obiektów i obszarów SIM tablicami informacji kierunkowej dla ruchu kołowego Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa