Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych ZTP

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych ZTP pełni Pan Jarosław Myślak. Poniżej dane kontaktowe:

  • adres do korespondencji: ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
  • adres e-mail: iodo@ztp.krakow.pl

Klauzule informacyjne RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korespondencją przy użyciu poczty elektronicznej Czytaj więcej
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przesłaniem zapytania poprzez formularz kontaktowy Czytaj więcej
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych osób korzystających z Punktów Obsługi Pasażerów pozyskanych w ramach monitoringu wizyjnego Czytaj więcej
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w ramach monitoringu wizyjnego z kamer pojazdów transportu publicznego MPK Kraków S.A. Komunikacji Miejskiej w Krakowie Czytaj więcej
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, których dokumenty są kontrolowane w związku z przejazdem pojazdem Komunikacji Miejskiej w Krakowie Czytaj więcej
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  pasażerów w związku z korzystaniem z przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie na podstawie biletów imiennych Czytaj więcej
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z użyczeniem roweru towarowego (Cargo) firmom, instytucjom i organizacjom pozarządowym w Krakowie Czytaj więcej
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z użyczeniem elektrycznego roweru towarowego „CARGOVELO” Czytaj więcej
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych osób korzystających z Parkingów P+R, pozyskanych w ramach monitoringu wizyjnego z zastosowaniem kamer zainstalowanych na terenach tych parkingów Czytaj więcej