BO 2020

Bariero-siedziska przy przystanku os. Dywizjonu 303 kierunek Wiślicka przy ul. Stella Sawickiego

(Projekt dzielnicowy – Dzielnica XIV)

W roku 2021 w ramach realizacji projektu nr BO.D14.31/20 przy przystanku os. Dywizjonu 303 (kierunek Wiślicka) zamontowane zostały tzw. bariero-siedziska.