Nowa jakość przestrzeni

Chociaż w obszarze Klimatycznego Kwartału występuje wiele cennych drzew (które ze względu na wysoki stopień zabudowy terenu pełnią kluczową rolę w budowaniu lokalnych mikroklimatów), to jednak problemem jest szeroki dostęp do terenów zielonych. Przeważają tu tereny zieleni publicznej urządzonej, ale w dużej mierze o ograniczonej dostępności (np. ogrody klasztorne/ kościelne, zieleń podwórek). Deficyty w zakresie bezpośredniego dostępu do terenów zieleni występują przede wszystkim w rdzeniu turystycznym. Jednym z priorytetowych zadań projektu Klimatyczny Kwartał będzie wprowadzanie większego zazielenienia w tym obszarze.

Zieleń wysoka istniejąca w obszarze Klimatycznego Kwartału, w podziale na usługi dzienne i nocne Źródło: A2P2

Zieleń wysoka istniejąca w obszarze Klimatycznego Kwartału
Źródło: A2P2 i Wolański sp. z o.o.

Typy terenów zieleni i przestrzeni publicznych na obszarze Klimatycznego Kwartału, w podziale na usługi dzienne i nocne Źródło: A2P2

Typy terenów zieleni i przestrzeni publicznych na obszarze Klimatycznego Kwartału
Źródło: A2P2 i Wolański sp. z o.o.

Obecność w przestrzeni elementów takich jak ławki, latarnie, czy kosze na śmieci, zwiększa komfort i bezpieczeństwo podróży pieszych oraz użytkowania przestrzeni publicznych. Na terenie Klimatycznego Kwartału zaskakuje niewielka liczba ławek, które zlokalizowane są praktycznie tylko na Plantach Dietla i Daszyńskiego, Bulwarach oraz w okolicy Placu Wolnica. Obserwowany jest również deficyt w zakresie koszy na odpady.

Wyposażenie przestrzeni publicznych w obszarze Klimatycznego Kwartału, w podziale na usługi dzienne i nocne Źródło: A2P2

Wyposażenie przestrzeni publicznych w obszarze Klimatycznego Kwartału
Źródło: A2P2 i Wolański sp. z o.o.

Ponadto wyniki diagnozy pokazują, że rodzaj nawierzchni i geometria niektórych ulic objętych strefą zamieszkania (m.in. ul. Meiselsa, Bożego Ciała, Józefa czy fragment ul. Mostowej) nie odpowiada jej charakterowi i funkcjom. Konieczne jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego m.in. poprzez zrównanie poziomu chodnika i jezdni, zastąpienie nawierzchni bitumicznej kostką brukową, optymalizację geometrii skrzyżowań pod kątem przeznaczenia niewykorzystywanych przestrzeni na błękitno-zieloną infrastrukturę czy zmianę przekroju pasa drogowego w taki sposób, aby wprowadzić zieleń wysoką.

Poruszanie się rowerem w obszarze jest wygodne dzięki systemowi ulic jednokierunkowych z kontraruchem rowerowym, kontrapasami rowerowymi oraz dogodnymi warunkami jazdy rowerem w ruchu ogólnym na głównych ulicach lub ciągami zlokalizowanymi wzdłuż bulwarów. Do rozwiązania pozostaje jednak kwestia zapewnienia infrastruktury rowerowej w osi północ-południe, w korytarzu ul. Starowiślnej. Połączenie rowerowe Starego Miasta i Zabłocia będzie częściowo realizowane poprzez planowaną drogę dla rowerów w ramach Parku Kolejowego (pod estakadą kolejową) oraz w ciągu ul. Halickiej, położonej równolegle względem ul. Starowiślnej.