Regulacje prawne


Uchwała nr LVII/762/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2012 r. w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (P+R) w Krakowie


Uchwała nr LV/1585/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVII/762/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2012 r. w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (P+R) w Krakowie


Uchwała nr LXII/1811/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LVII/762/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2012 r. w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (P+R) w Krakowie


Zarządzenie nr 7/2024 Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowych warunków korzystania z Parkingów „Czerwone Maki”, „Kurdwanów”, „Nowy Bieżanów”, „Mały Płaszów”, „Mydlniki Wapiennik”, „Swoszowice”  funkcjonujących w ramach systemu Parkuj i Jedź (P+R) Komunikacji Miejskiej w Krakowie