NOWOŚĆ
BILET PÓŁROCZNY 5+1


CENA 420 zł

NOWOŚĆ
BILET PÓŁROCZNY 5+1


CENA 420 zł

  nabywany miesięcznie (przez pięć miesięcy w cenie 80 zł, szósty miesiąc w cenie 20 zł)

  obowiązuje w I strefie biletowej

  dla beneficjentów programu pn. Karta Krakowska

czytaj więcej o nowej taryfie biletowej

POZOSTAŁYCH INFORMACJI SZUKAJ NA:

  aktualności

  kmkrakow.pl

ZNAJDŹ NAS

      


| ZTP w Krakowie

KONTAKT

ul. Wielopole 1
31-072 Kraków

tel. 126168602

sekretariat@ztp.krakow.pl

czynne od 8:30 do 14:30