Kontakt


Dane teleadresowe

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
(wejście od ul. Starowiślnej)

Telefony kontaktowe
+48 12 616 86 69 (infolinia 24/7)
+48 12 616 86 00 (dziennik podawczy)
+48 12 616 86 02 (sekretariat)

Adres e-mail
sekretariat@ztp.krakow.pl
rzecznik@ztp.krakow.pl (kontakt dla mediów)

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
/ZTPK/SkrytkaESP

NIP
6783176817,
REGON 381750668

Obsługa interesantów
poniedziałek–piątek, 8.30–14.30
Zasady obsługi interesantów 

Zdjęcie Pałacu Prasy - siedziby Zarządu Transportu Publicznego


Napisz do nas

Formularz kontaktowy służy do wygodnego przekazywania wiadomości do Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Jeżeli wiadomości dotyczą skarg lub wniosków powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego (wnioskodawcy). W przypadku gdy skargi i wnioski nie zawierają ww. danych, pozostawia się je bez rozpoznania. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Przedmiotem skargi może być w szczególności nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników oraz naruszenie praworządności lub interesów skarżących. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, zapobiegania nadużyciom oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności.