Kontakt

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków

Telefony kontaktowe:
+48 12 616 86 69 (infolinia 24/7)
+48 12 616 86 00 (dziennik podawczy)
+48 12 616 86 02 (sekretariat)

Adres e-mail:
sekretariat@ztp.krakow.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Pocztowej (ESP):
/ZTPK/SkrytkaESP

NIP:
6783176817

REGON: 381750668

Czynne: od 8.30 do 14.30

Zdjęcie Pałacu Prasy - siedziby Zarządu Transportu Publicznego

Napisz do nas

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego (wnioskodawcy). W przypadku gdy skargi i wnioski nie zawierają ww. danych, pozostawia się je bez rozpoznania. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Przedmiotem skargi może być w szczególności nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników oraz naruszenie praworządności lub interesów skarżących. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, zapobiegania nadużyciom oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności.    Maksymalny rozmiar pliku: 20Mb. Dozwolone typy plików: jpeg, jpg, pdf, png, doc, docx, xls, xlsx