Klimatyczny Kwartał

Klimatyczny Kwartał to przełomowy projekt urbanistyczny, realizowany na obszarze Kazimierza oraz części Grzegórzek. Obejmuje działania dotyczące poprawy jakości przestrzeni publicznej, mobilności, zieleni oraz rewitalizacji. Klimatyczny Kwartał jest początkiem zmian w myśleniu, planowaniu i kształtowaniu przestrzeni publicznej naszego miasta. Ma to przede wszystkim odzwierciedlenie w integracji rozwoju obszaru i zmian infrastrukturalnych oraz projektów związanych z szeroko pojętym zagospodarowaniem przestrzeni i oczywiście jej jakością. Ważny, o ile nie najważniejszy, jest w tym projekcie wymiar ludzki wyrażany w budowaniu nowych więzi sąsiedzkich i mocniejszym dbaniu o już istniejące, zwiększaniu udziału tych, którzy na co dzień tam żyją i pracują w kształtowaniu ich otoczenia oraz wsparciu miasta w dążeniach do ww. zmian.

Obszar Klimatycznego Kwartału jest ograniczony ulicą Dietla, Grzegórzecką, Aleją Daszyńskiego i rzeką Wisłą. Głównymi zadaniami jakie będą realizowane w ramach projektu są:

  1. przywrócenie rezydencyjnego charakteru ul. Dietla,
  2. zdefiniowanie funkcji zrewitalizowanej ul. Krakowskiej,
  3. rewitalizacja Placu Wolnica,
  4. stworzenie ulic ogrodów,
  5. przebudowa i rewitalizacja Placu Nowego,
  6. przebudowa i rewitalizacja ul. Starowiślnej,
  7. park Kolejowy i rowerostrada,
  8. zielony Plac Grzegórzecki SKA.

Jednym z głównych założeń projektu jest urzeczywistnienie tzw. idei miasta 15-minutowego. Oznacza to, że spełnienie wszystkich potrzeb życiowych mieszkańców jest możliwe w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania, bez konieczności odbywania zbędnych podróży na dłuższe odległości. Przykładowo chcąc zrobić codzienne zakupy, naprawić zegarek czy spotkać się ze znajomymi nasze cele podróży są blisko położone i dzięki temu można odbyć je pieszo lub rowerem.

Miasto, realizując projekt Klimatyczny Kwartał, wpisuje się w działania na rzecz poprawy jakości życia poprzez przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz ochronę środowiska i przestrzeni miejskiej. Poszczególne zadania są wdrażane przy zaangażowaniu mieszkańców i innych lokalnych interesariuszy. Pozwala to na jeszcze silniejsze budowanie świadomości i wspólnoty w działaniach mających na celu wprowadzanie zmian wdrażających w życie ideę 15 – minutowego miasta oraz wypełniających, w miarę możliwości, oczekiwania lokalnych społeczności. Działania projektu Klimatyczny Kwartał poprzez wprowadzone zmiany pozwolą także na redukcję emisji CO2, która negatywnie wpływa na zdrowie i jakość życia.