Cennik

W przypadku problemów z wniesieniem opłaty w kasie parkingowej oraz uprzednim kontakcie z Centrum Zarządzania Transportem  (12 616 86 87 lub 501 678 116) istnieje możliwość wniesienia opłaty przelewem na rachunek bankowy Zarządu w banku PKO BP Oddział 1 w Krakowie: 54 1020 2892 0000 5102 0688 7501. W tytule przelewu należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu oraz nazwę parkingu. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres dyspozytornia@ztp.krakow.pl.

Zgodnie ze szczegółowymi warunkami korzystania z Parkingów na niżej wymienionych parkingach dostępne są następujące bilety:

  • P+R Czerwone Maki – bilet P+R jednoosobowy i wieloosobowy,
  • P+R Kurdwanów – bilet P+R jednoosobowy i wieloosobowy,
  • P+R Bieżanów – bilet P+R jednoosobowy i wieloosobowy,
  • P+R Mały Płaszów – bilet P+R jednoosobowy, wieloosobowy i specjalny.

Jeśli zamierzają Państwo korzystać z uprawnienia do bezpłatnego postoju na Parkingach P+R w systemie zamkniętym to należy pamiętać, że bilet okresowy zakupiony za pośrednictwem strony internetowej przez posiadacza tradycyjnej karty plastikowej KKM musi zostać zapisany w automacie KKM.

 

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty [zł] Dodatkowe uprawnienia/obowiązki
Uprawnienie do bezpłatnego postoju Przysługuje Posiadaczom Biletu KMK, Biletu kolejowego i Abonamentu roweru miejskiego, na podstawie którego nastąpił wjazd na Parking
Bilet P+R jednoosobowy1 10,00 Bilet uprawnia 1 osobę do wielokrotnych przejazdów wszystkimi pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie
Bilet P+R wieloosobowy1
Bilet P+R dostępny na wybranych Parkingach, zgodnie ze Szczegółowymi warunkami korzystania z Parkingów
25,00 Bilet uprawnia do 5 osób dorosłych lub obowiązuje dla grupy od 2 (1 rodzic/opiekun + 1 dziecko do 16 lat) do maksymalnie 7 osób (1 rodzic/opiekun i 6 dzieci do lat 16 lub 2 rodziców/opiekunów i 5 dzieci do lat 16) do wielokrotnych przejazdów wszystkimi pojazdami KMK
Bilet P+R specjalny1
Bilet P+R dostępny okazjonalnie na wybranych Parkingach, zgodnie ze Szczegółowymi warunkami korzystania z Parkingów
5,00 Bilet uprawnia do 5 osób dorosłych lub obowiązuje dla grupy od 2 (1 rodzic/opiekun + 1 dziecko do 16 lat) do maksymalnie 7 osób (1 rodzic/opiekun i 6 dzieci do lat 16 lub 2 rodziców/opiekunów i 5 dzieci do lat 16) do wielokrotnych przejazdów wskazanymi pojazdami KMK w sposób określony w Szczegółowych warunkach korzystania z Parkingu
Opłata dodatkowa wymagana w przypadku zagubienia biletu, na podstawie którego nastąpił wjazd na Parking 15,00 Sposób wnoszenia opłaty opisują Szczegółowe warunki korzystania z Parkingu
Opłata dodatkowa za pozostawienie Pojazdu na terenie Parkingu po upływie jednej Doby parkingowej 100,00 Sposób wnoszenia opłaty opisują Szczegółowe warunki korzystania z Parkingu
Opłata dodatkowa za pozostawienie Pojazdu na terenie Parkingu na podstawie ulgowego Biletu KMK bez prawa do ulgi 120,00 Weryfikacja prawa do ulgi jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w systemie Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Sposób wnoszenia opłaty opisują Szczegółowe warunki korzystania z Parkingu

1 Opłata za korzystanie z Parkingu w okresie postoju Pojazdu (od momentu wjazdu na Parking do momentu wyjazdu), nie dłużej niż do zakończenia Doby parkingowej
Podstawa prawna: Uchwała nr LVII/762/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2012 r. ze zm.

Cennik parkingów P+R w systemie zamkniętym

Poniższy cennik obowiązuje na parkingu P+R Mydlniki Wapiennik

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty [zł] Dodatkowe uprawnienia/obowiązki
Uprawnienie do bezpłatnego postoju Przysługuje Posiadaczom ważnego biletu komunikacji miejskiej (Biletu KMK, jedno- lub wieloprzejazdowego papierowego lub wydanego na innym nośniku) ważnego w dniu korzystania z Parkingu oraz Posiadaczom Biletu kolejowego i Abonamentu roweru miejskiego, na podstawie których nastąpił wjazd na Parking
Opłata dodatkowa za pozostawienie Pojazdu na terenie Parkingu po upływie jednej Doby parkingowej 100,00 Sposób wnoszenia opłaty opisują Szczegółowe warunki korzystania z Parkingu
Opłata dodatkowa za pozostawienie Pojazdu na terenie Parkingu na podstawie ulgowego Biletu KMK bez prawa do ulgi 120,00 Weryfikacja prawa do ulgi jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w systemie Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Sposób wnoszenia opłaty opisują Szczegółowe warunki korzystania z Parkingu

Podstawa prawna: Uchwała nr LVII/762/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2012 r. ze zm.

Cennik parkingów P+R w systemie otwartym