Dostępność usług

Według wytycznych koncepcji miasta 15-minutowego, miejsca, w których chcemy zaspokoić nasze codzienne potrzeby, powinny znajdować się w sąsiedztwie naszego zamieszkania, w zasięgu maksymalnie kilkunastominutowej, a najlepiej  kilkuminutowej, podróży pieszej. Czy obszar Klimatycznego Kwartału (KK) spełnia te wymogi?

Na obszarze znajduje się pięć szkół podstawowych, a w zasięgu 3-minutowej podróży pieszej do tych jednostek edukacyjnych mieszka 40 % mieszkańców. Podobnie w przypadku przedszkoli – funkcjonuje tam łącznie osiem placówek, a 3-minutowa dostępność piesza dotyczy 46% mieszkańców.

Klimatyczny Kwartał charakteryzuje się dobrą dostępnością obiektów handlowych, w których można zrobić podstawowe zakupy spożywcze – 70% mieszkańców mieszka w obszarze 2-minutowej podróży pieszej do sklepu spożywczego. Na obszarze znajduje się jeden dyskont spożywczy oraz jedno targowisko, a ich umiejscowienie powoduje, że w zasięgu 2-minutowej podróży pieszej mieszka 6% mieszkańców obszaru. Cały obszar Klimatycznego Kwartału charakteryzuje się maksymalnie 7-minutową dostępnością pieszą piekarni oraz 9-minutową aptek.

W obszarze dostępna jest jedna ogólnodostępna siłownia na świeżym powietrzu, do której 5-miuntową dostępność pieszą posiada 11% mieszkańców. Obserwuje się brak kina, najbliższe zlokalizowane jest poza granicami Klimatycznego Kwartału w Galerii Kazimierz. Rezultatem takiego umiejscowienia obiektu jest 19% udział mieszkańców Klimatycznego Kwartału żyjących w zasięgu 10-minutowej podróży pieszej do kina.

Główne braki dotyczące podstawowych usług obserwowane są w przypadku przychodni oraz żłobków i jak wynika z wypowiedzi samych mieszkańców obszaru – część z rodziców wozi dzieci do placówek edukacyjnych zlokalizowanych poza obszarem KK. W ramach poprawy dostępności usług rekreacyjnych należy zadbać przede wszystkim o zapewnienie placów zabaw i rekreacji dla młodzieży. Problem dotyczy głównie centrum obszaru Kazimierza oraz okolic ul. Starowiślnej. Mieszkańcy okolic ul. Wietora i Augustiańskiej korzystają z istniejących placów zabaw dostępnych w rejonie Bulwarów.

Działania realizowane w projekcie Klimatyczny Kwartał będą miały na celu poprawę dostępności do tych usług, których obecnie w obszarze brakuje.