Dostępne parkingi P+R

Zgodnie z przyjętą polityka parkingową w Krakowie funkcjonują uzupełniające się systemy dwóch rodzajów parkingów. Pierwszy rodzaj to parkingi kubaturowe, znajdujące się w Śródmieściu Krakowa, które działają na zasadach komercyjnych. Drugi to system Parkuj i Jedź oznaczany symbolem P+R, który jest ściśle powiązany z komunikacją miejską, a parkingi są lokalizowane w rejonach pętli tramwajowych i ważniejszych punktów przesiadkowych.

Istotą funkcjonowania systemu „Parkuj i jedź” jest przejęcie przez transport publiczny większości podróży wykonywanych samochodami osobowymi z obszarów zewnętrznych do Krakowa, a w szczególności do centrum miasta. Atrakcyjna oferta, sprawna komunikacja publiczna oraz możliwość kontynuowania podróży na podstawie biletu parkingowego ma stanowić zarówno zachętę do korzystania z nich jak i rekompensatę za ograniczoną dostępność wjazdu samochodem do centrum miasta. Lokalizowanie parkingów w systemie P+R bezpośrednio przy przystankach początkowych (pętlach tramwajowych) ma dodatkowo uatrakcyjnić ofertę, stanowiąc alternatywę na podróżowanie po mieście.

Obecnie w Krakowie działa sześć parkingów w systemie Parkuj i Jedź, którymi zarządza Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Są to:

W ramach parkingów typu P+R mogą funkcjonować parkingi w systemie otwartym, zamkniętym, a także parkingi tytularne. Na parkingach w tak zwanym systemie otwartym kontrola biletowa przeprowadzana jest manualnie. Z kolei parkingi funkcjonujące w systemie zamkniętym są wyposażone w urządzenia Systemu Kontroli Biletów i współdziałający z nim System Pobierania Opłat (szlabany wjazdowe i wyjazdowe). Wjazd odbywa się poprzez przyłożenie ważnej karty do czytnika, zeskanowanie kodu QR wygenerowanego w aplikacji lub poprzez pobranie biletu. Każdorazowo system zapisuje numer rejestracyjny pojazdu, a przy wyjeździe weryfikuje wyjeżdżający pojazd porównując uprzednio zapisane dane na wjeździe. Użytkownicy wjeżdżający samochodem na parking na podstawie biletu parkingowego są zobowiązani do uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem opłat za korzystanie z parkingów przed wyjazdem z parkingu. Na każdym parkingu dostępna jest inna pula biletów P+R, dlatego należy zwrócić uwagę na cennik i uprawnienia wynikające z zakupu jednego z wybranych biletów, które opisuje załącznik do regulaminu korzystania z parkingów w systemie Parkuj i Jedź (P+R) w Krakowie. Bilet jest ważny od momentu jego wykupienia do godziny 2.30 dnia następnego tj. do zamknięcia parkingu. Opłaty można wnosić w kasie parkingowej przy pomocy kart płatniczych lub zbliżeniowo w terminalu wyjazdowym. Użytkownik parkingu, który wjedzie na parking i przed upływem 10 minut od wjazdu go opuści jest zwolniony z opłaty za korzystanie z parkingu. Parkingi tytularne to ogólnodostępne miejsca parkingowe, znajdujące się w obszarze węzłów Komunikacji Miejskiej w Krakowie, na których zgodnie z organizacją ruchu funkcjonują zasady postoju obowiązujące na parkingach funkcjonujących w systemie P+R.

Kasa parkingowa obsługuje tylko płatności bezgotówkowe.